Logo gemeente Deventer

Haven- en opslaggelden

Woonschepen, passagiersschepen en vrachtschepen betalen havengeld voor het gebruik van de gemeentelijke haven of kade.

De haven- en opslaggelden worden geheven door een aanslag.

Voor woonschepen in gemeentelijk vaarwater is het tarief € 6,94 per vierkante meter per jaar.

Voor passagiersschepen en vrachtschepen gelden verschillende tarieven. Ook zijn er tarieven voor laden en lossen. U vindt deze tarieven in de Verordening Haven- en opslaggelden van gemeente Deventer.

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen op uw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Passagiersschepen reserveren online een ligplaats aan de kade. Vrachtschepen en recreatievaartuigen nemen een ligplaats in binnen de aangewezen gebieden. Zie voor meer informatie de pagina Kadereservering voor passagiersschepen.

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.