Logo gemeente Deventer

Hulp bij het huishouden

Het kan zijn dat u (tijdelijk) uw huishouden niet kunt doen door ziekte, een ongeval of omdat u slecht ter been bent. Ook kan het zijn dat u moeite heeft met het organiseren van het huishouden en u heeft geen hulp van uw huisgenoten of uw omgeving. Samen met een medewerker van Team Toegang kunt u uw mogelijkheden bespreken.

Op de website www.deventerwijzer.nl vindt u de aanbieders waarmee de gemeente Deventer een contract heeft afgesloten. Wilt u zelf de hulp regelen via Persoonsgebonden budget? Kijk voor meer informatie op Persoonsgebonden budget.

Digitaal melden

U kunt online uw melding doen via het contactformulier van Team Toegang Wmo.

Hoe werkt het?

Stap 1: Neem contact op met team Toegang Wmo
U neemt contact op met Team Toegang Wmo via het contactformulier.

Stap 2: Ga in gesprek
Na uw melding gaat u in gesprek met een medewerker van team Toegang Wmo. Dit heet een keukentafelgesprek. Het gesprek vindt binnen 6 weken na uw melding plaats. Samen bespreekt u:

  • Uw situatie;
  • Wat u zelf kunt doen;
  • Wat familie/vrienden/buren kunnen doen;
  • Welke zorg en/of ondersteuning u nodig heeft.

Als u wilt kunt u iemand meenemen naar dit gesprek. Dit kan zijn iemand uit uw eigen omgeving of een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Stap 3: Een ondersteuningsplan maken
U krijgt een verslag van het gesprek. Dit heet een ondersteuningsplan. Op basis van dit plan neemt de gemeente binnen 2 weken een besluit. U ontvangt een brief of u ondersteuning krijgt en welke ondersteuning u krijgt.

 

Voor hulp en ondersteuning die u van de gemeente ontvangt, betaalt u mogelijk een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Een Pgb is een bedrag waarmee u zelf uw ondersteuning kunt regelen. Als u kiest voor een Pgb wordt u budgethouder. U houdt zelf uw administratie bij. Lees meer over Persoonsgebondenbudget.

Heeft u al huishoudelijke hulp?

Als u al huishoudelijke hulp heeft via de gemeente, dan is het volgende van belang. De huishoudelijke hulp is voor een bepaalde periode toegekend. Wilt u langer voor hulp in aanmerking komen, meldt u zich dan bij Team Toegang Wmo. Doe dit 8 weken voor de einddatum. Team Toegang Wmo heeft dan voldoende tijd om uw verlengingsaanvraag te beoordelen.

Persoonsgebonden budget

De gemeente kan ondersteuning voor u regelen. Gemeente Deventer heeft daarvoor contracten afgesloten met meerdere zorgaanbieders. U kunt er ook voor kiezen dit zelf te regelen met een Persoonsgebonden budget (Pgb). Hiervoor moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze leest u via Persoonsgebonden budget.

U kunt Team Toegang Wmo bereiken via: