Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Heeft u een minimuminkomen en geen uitzicht op werk? Bent u tussen de 21 en pensioengerechtigde leeftijd? Dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. Met de individuele inkomenstoeslag kunt u bijvoorbeeld openstaande rekeningen betalen of noodzakelijke spullen kopen. De gemeente keert deze toeslag 1 keer per 12 maanden uit.

Individuele inkomenstoeslag: eerst informatie aanvragen

 • Wilt u individuele inkomenstoeslag aanvragen? Overleg dan eerst met Publiekscontacten zorg. De medewerkers bespreken samen met u uw situatie en beoordelen of u mogelijk recht heeft op de toeslag.
 • Daarna kunt u een officiële aanvraag indienen. Dat gaat met een aanvraagformulier.
 • Na maximaal 8 weken krijgt u bericht of de aanvraag is toegekend.

Informatie en aanvragen individuele inkomenstoeslag

U kunt naar de balie van Publiekscontacten zorg komen. Aan de balie kunt u:

 • informatie krijgen over de individuele inkomenstoeslag
 • een aanvraagformulier krijgen
 • een ingevuld aanvraagformulier inleveren

Als u een afspraak maakt, voorkomt u wachttijd.

Digitaal

U kunt digitaal vragen om informatie over de individuele inkomenstoeslag. U logt in met uw DigiD. Publiekscontacten zorg neemt dan binnen 3 dagen contact met u op om afspraken te maken.

Aanvraag indienen

Heeft u overlegd met Publiekscontacten Zorg en wilt u een aanvraag indienen? Dat kan aan de balie of per post.

 • Lever het aanvraagformulier ingevuld in bij de balie Publiekscontacten zorgMaak een afspraak.
 • Of stuur het formulier op per post. U stuurt (een kopie van) de gevraagde gegevens en documenten mee. Het adres is:

Gemeente Deventer
Publiekscontacten zorg
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Op het aanvraagformulier staat welke documenten u mee moet sturen.

Schriftelijk bericht na 8 weken

Na maximaal 8 weken krijgt u schriftelijk bericht over uw aanvraag. De termijn start op de dag van de aanvraag, nadat de gemeente alle gevraagde gegevens en documenten heeft ontvangen.

U kunt de individuele inkomenstoeslag elke 12 maanden opnieuw aanvragen.

Wanneer komt u voor de Individuele inkomenstoeslag in aanmerking?

 • u woont in de gemeente Deventer;
 • u bent tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd;
 • u heeft en/of uw gezinsleden hebben de afgelopen 5 jaar onafgebroken een inkomen ontvangen dat niet hoger is dan de bijstandsnorm. Bekijk de normbedragen op de website deventer.antwoordopbijstand.nl
 • uw eigen vermogen komt niet boven het maximale bedrag uit. Zie voor deze maximale bedragen de website van de Rijksoverheid;
 • u heeft binnen 12 maanden geen zicht op verbetering van inkomen;
 • u heeft de afgelopen 12 maanden geen Individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Hoogte Individuele inkomenstoeslag

alleenstaande

€ 340

alleenstaande ouder

€ 433

gezin

€ 484

Andere regelingen bij laag inkomen

Individuele inkomenstoeslag is 1 van de regelingen die de gemeente Deventer heeft om mensen met een laag inkomen te helpen. Op de pagina Laag inkomen leest u welke regelingen er nog meer zijn.

Voor individuele inkomenstoeslag kunt u terecht bij Publiekscontacten zorg in het stadhuis.

English Deutsch