Logo gemeente Deventer

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Heeft u een minimuminkomen en geen uitzicht op werk? Bent u tussen de 21 en pensioengerechtigde leeftijd? Dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. Met de individuele inkomenstoeslag kunt u bijvoorbeeld openstaande rekeningen betalen of noodzakelijke spullen kopen. De gemeente keert deze toeslag 1 keer per 12 maanden uit.

Eerst informatie aanvragen

  • Wilt u individuele inkomenstoeslag aanvragen? Neem eerst contact op met de gemeente via 14 0570.
  • Daarna kunt u een officiële aanvraag indienen met een aanvraagformulier. Dit formulier krijgt u toegestuurd.
  • Na maximaal 8 weken krijgt u bericht of de aanvraag is toegekend.

Aanvraag indienen

Heeft u het aanvraagformulier ontvangen? Dan kunt u uw aanmelding indienen. Dit kan op 2 manieren:

Gemeente Deventer
Inkomensondersteuning
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Op het aanvraagformulier staat welke documenten u mee moet sturen.

Let op: Zorg ervoor dat u alle verplichte documenten en gegevens bij ons aanlevert, dan kunnen wij uw aanvraag binnen de termijn van 8 weken behandelen.

Na maximaal 8 weken krijgt u schriftelijk bericht over uw aanvraag. De termijn start op de dag van de aanvraag, nadat de gemeente alle gevraagde gegevens en documenten heeft ontvangen.

U kunt de individuele inkomenstoeslag elke 12 maanden opnieuw aanvragen.

Wanneer komt u voor de Individuele inkomenstoeslag in aanmerking? In 2024 gelden de deze voorwaarden:

  • u woont in de gemeente Deventer;
  • u bent tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • u heeft en/of uw gezinsleden hebben de afgelopen 3 jaar onafgebroken een inkomen ontvangen dat niet hoger is dan de bijstandsnorm. Bekijk de normbedragen op de website deventer.antwoordopbijstand.nl
  • uw eigen vermogen komt niet boven het maximale bedrag uit. Zie voor deze maximale bedragen de website van de Rijksoverheid;
  • u heeft binnen 12 maanden geen zicht op verbetering van inkomen;
  • u heeft de afgelopen 12 maanden geen Individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Hoogte Individuele inkomenstoeslag 2024

alleenstaande

€ 400

alleenstaande ouder

€ 508

gezin

€ 569

Andere regelingen bij laag inkomen

Individuele inkomenstoeslag is 1 van de regelingen die de gemeente Deventer heeft om mensen met een laag inkomen te helpen. Op de pagina Hulp bij rondkomen leest u welke regelingen er nog meer zijn.

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0570.