Logo gemeente Deventer

Inspraak leveren

De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat inwoners meedenken over beleid en plannen. Bij een inspraakprocedure kunt u uw mening geven voordat het gemeentebestuur een besluit neemt. De gemeente geeft per onderwerp in de publicatie aan hoe u kunt inspreken en tot welke datum dit mogelijk is.

  • U kunt online een inspraakreactie leveren. Hiervoor logt u in met DigiD of e-Herkenning.
  • In sommige gevallen kunt u ook mondeling of schriftelijk inspraak leveren. Informatie vindt u in onze publicaties.