Logo gemeente Deventer

Doelstelling Deventer Internationaal

Matchmaking programma MKB Deventer

De gemeente Deventer is al meer dan 25 jaar actief op het gebied van internationale samenwerking. Het Internationaal Beleid verbindt de gemeente Deventer, lokale organisaties en bedrijven met de rest van de wereld. Dit beleid maakt deel uit van het programma Economie en Internationaal Beleid. Wethouder Jaimi van Essen is de portefeuillehouder.

 

Eigen beleid

Deventer is van oudsher een internationaal georiënteerde stad, denk aan het Hanzeverbond, internationale ondernemers, kennisinstellingen en de vele internationaal actieve maatschappelijke organisaties. Aanvullend aan de activiteiten van de partners in de stad, ontwikkelt de gemeente ook een eigen internationaal beleid. Download de ambitienota Internationaal beleid (pdf, 3 MB)

 

Internationale samenwerking

De gemeente Deventer is actief met de 17 Global Goals voor duurzame ontwikkeling. Afgelopen jaren is de samenwerking tussen verschillende organisaties en bedrijven en de gemeente Deventer stevig neergezet. Deze wisselwerking was succesvol en is de basis voor verdergaande internationale samenwerking rond export, humanitaire activiteiten en onderwijs. 

 

Export bevorderen

Op het gebied van handel met het buitenland spelen bedrijven en MKB Trade Office een belangrijke rol. De gemeente steunt MKB Trade Office bij het organiseren van landenbijeenkomsten en handelsmissies en bij het maken van matches met bedrijven in het buitenland.

 

Uitwisselingsprojecten

De gemeente voert een aantal internationale projecten zelf uit. Daarnaast is de gemeente 1 van de lokale partners van het ‘International Office.

Matchmaking programma MKB Deventer