Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Visie

De gemeente Deventer wil dat jeugdigen veilig en gezond opgroeien, hun talenten ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Dit begint bij de ouders en de jeugdigen zelf, daar ligt de primaire verantwoordelijkheid. De omgeving (familie, vrienden en buren), maar ook de school, (sport)verenigingen en buurtcentra kunnen hierin ondersteunen. Bovendien werkt de gemeente samen met onder andere welzijnswerkers, pedagogisch medewerkers en jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau. Lees meer in de Visie van wieg naar werk, (pdf, 1,4 MB).

Team Toegang Jeugd Deventer

Als het even niet lukt op eigen kracht, met hulp van het sociaal netwerk of met inzet van de voorzieningen in de wijk, dan kan een medewerker van Team Toegang Jeugd Deventer samen met u kijken of specialistische jeugdhulp gewenst is. We kiezen daarbij zoveel mogelijk voor lichte hulp in uw eigen omgeving, maar als het nodig is verwijst de toegangsmedewerker Jeugd naar specialistische hulp.

De gemeente heeft hiervoor bij ruim 190 aanbieders jeugdhulp ingekocht. Dit heet Zorg in Natura (ZIN). Als de jeugdige of zijn ouders voldoen aan de voorwaarden van een persoons gebonden budget (zie artikel 8.1.1 van de Jeugdwet), kan in specifieke zorgvragen een pgb toegekend worden. Om te bepalen of u recht heeft op een jeugdhulpvoorziening, maakt de gemeente gebruik van de Beleidsregels gebruikelijke hulp Jeugdwet, (pdf, 290 KB).

Bekijk het filmpje over de werkwijze van Team Toegang Jeugd Deventer (1 minuut).

Naar een YouTube filmpje

Let op: Met ingang van 1 januari 2020 is de naam van Team Gezinscoaches gewijzigd in Team Toegang Jeugd Deventer. U kunt het team bereiken via het nieuwe e-mailadres: toegangjeugd@deventer.nl.

Huis- en jeugdartsen

Een huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan jeugdigen ook doorverwijzen voor jeugdhulp. De gemeente werkt intensief samen met huisartsen door de inzet van jeugdconsulenten. Zij behoren tot het Team Toegang Jeugd Deventer en geven indien nodig de huisarts advies voor doorverwijzing naar een voorliggende voorziening of jeugdhulpaanbieder.

Contact

U kunt contact opnemen met Team Toegang Jeugd Deventer door een e-mail te sturen naar toegangjeugd@deventer.nl.

Crisissituatie

Crisissituatie rondom een jeugdige die in behandeling is bij een zorgaanbieder:

  • bel uw zorginstelling (van 09.00 tot 17.00 uur);
  • bel met 0800 2000, Veilig Thuis IJsselland (binnen- en buiten kantooruren).

Crisissituaties rondom een jeugdige die niet in behandeling is:

  • bel met 0800 2000, Veilig Thuis IJsselland (binnen- en buiten kantooruren).
English Deutsch