Logo gemeente Deventer

Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Bekijk het filmpje over de werkwijze van Team Toegang Jeugd Deventer 1 minuut.

 

 

Visie

Als ouders wilt u het beste voor uw kind. U wilt dat uw kind zich goed ontwikkelt en gezond en veilig opgroeit. Als ouder heeft u hier de regie op: u bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om uw kind groot te brengen. De gemeente ondersteunt met voorzieningen in de wijk, zoals buurt- en sportvoorzieningen, welzijnswerkers, pedagogisch medewerkers en jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau. Lees meer in de Visie van wieg naar werk, pdf, 1,4 MB.

 

Team Toegang Jeugd Deventer

Soms lukt het even niet op eigen kracht. Dan kunt u terecht bij een medewerker van Team Toegang Jeugd Deventer. U geeft aan waar het niet lekker loopt en wat u wilt veranderen. De toegangsmedewerker kijkt samen met u wat er nodig is om weer verder te kunnen. Soms zijn 1 of 2 gesprekken al voldoende. We kijken eerst wat u zelf kunt doen, en of er hulp is van familie of vrienden. Het liefst organiseren we samen met u lichte hulp in uw eigen omgeving.

Als het nodig is, kunnen we doorverwijzen naar een jeugdhulpaanbieder. Dit noemen we specialistische jeugdhulp. Jeugdhulp is er voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar. Jeugdhulp kan ingezet worden bij ernstige opvoedingsproblemen, psychische problemen of gedragsproblemen. De gemeente heeft bij ruim 190 aanbieders jeugdhulp ingekocht. Dit heet Zorg in Natura ZIN. Als de jeugdige of zijn ouders voldoen aan de voorwaarden van een persoons gebonden budget zie artikel 8.1.1 van de Jeugdwet, kan in specifieke zorgvragen een pgb toegekend worden. Om te bepalen of u recht heeft op een jeugdhulpvoorziening, maakt de gemeente gebruik van de Beleidsregels gebruikelijke hulp Jeugdwet, pdf, 290 KB.

Onze toegangsmedewerkers zijn deskundig in het bepalen van de zorg die nodig is. U beslist zelf of u hulp wilt van ons. De hulp is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We helpen u bij het vinden van de meest passende hulp of ondersteuning en rekenen erop dat u wilt meewerken aan een oplossing die bij uw gezin past.

Wij kijken altijd of er sprake is van een veilige situatie. Als daar zorgen over zijn, dan bespreken we dit met u en uw kind. Als het nodig is ondernemen we verdere actie. We streven er naar dat hulp tijdelijk is. Alles is er op gericht dat u zelf weer helemaal verder kunt met het prettig en veilig laten opgroeien van uw kind. Hoe minder hulp van buitenaf, des te beter.

Huis- en jeugdartsen

Een huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan jeugdigen ook doorverwijzen voor jeugdhulp. De gemeente werkt intensief samen met huisartsen door de inzet van jeugdconsulenten. Zij behoren tot het Team Toegang Jeugd Deventer en geven indien nodig de huisarts advies voor doorverwijzing naar een voorliggende voorziening of jeugdhulpaanbieder.

 

Ernstige Dyslexie

Heeft uw kind ondersteuning nodig bij ernstige dyslexie? Dan kunt u een aanvraag doen voor diagnose en eventuele behandeling.

 

Contact

U kunt contact opnemen met Team Toegang Jeugd Deventer door te bellen met de betrokken toegangsmedewerker of door een e-mail te sturen naar toegangjeugd@deventer.nl. Dit e-mail adres wordt op werkdagen beheerd door de bureaudienst. U kunt ook een terugbelverzoek mailen. We proberen u dezelfde dag nog terug te bellen. 

Contact jeugdhulp en crisis

Meer informatie over contact bij een crisissituatie met betrekking tot jeugdzorg, vindt u op de pagina Contact jeugdhulp en crisis.

 

Meldpunt misstanden zorg

Bij het Meldpunt misstanden zorg kunt u signalen van slechte zorg of ondersteuning doorgeven of vermoedens dat het geld niet goed besteed wordt. U kunt een melding doen voor uzelf of voor iemand anders. U kunt uw melding indienen via het formulier Meldpunt misstanden zorg.

 

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de ondersteuning die u krijgt? Ga dan eerst in gesprek met de betrokken medewerker toegang jeugd. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij de teammanager van Team Toegang Jeugd. Bent u na dit gesprek niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen. U kunt ook ondersteuning krijgen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg AKJ. Kijk hiervoor op de website van het AKJ.

Informatie over cliëntondersteuning kunt u lezen via Onafhankelijke cliëntondersteuning.

 

Privacyverklaring

De gemeente Deventer gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Een overzicht van de gegevens die worden verzameld bij de toewijzing, wijziging en het inzetten van Jeugdhulp vindt u in de Privacyverklaring jeugd Pdf, 154 KB.