Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Visie

De gemeente Deventer wil dat jeugdigen veilig en gezond opgroeien, hun talenten ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Dit begint bij de ouders en de jeugdigen zelf, daar ligt de primaire verantwoordelijkheid. De omgeving (familie, vrienden en buren), maar ook de school, (sport)verenigingen en buurtcentra kunnen hierin ondersteunen. Bovendien werkt de gemeente samen met onder andere welzijnswerkers, pedagogisch medewerkers en jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau. Lees meer in de Visie van wieg naar werk (pdf, 1,4 MB).

Gezinscoach

Als het toch (even) niet lukt op eigen kracht, met hulp van het sociaal netwerk of met inzet van de voorzieningen in de wijk, dan kan de gezinscoach samen met u kijken of specialistische jeugdhulp gewenst is. We kiezen daarbij zoveel mogelijk voor lichte hulp in uw eigen omgeving, maar als het nodig is verwijst de gezinscoach naar specialistische hulp.

De gemeente heeft hiervoor bij ruim 160 aanbieders jeugdhulp ingekocht. Dit heet Zorg in Natura (ZIN). Als de jeugdige of zijn ouders voldoen aan de voorwaarden van een persoons gebonden budget (zie artikel 8.1.1 van de Jeugdwet), kan in specifieke zorgvragen een pgb toegekend worden.

Huis- en jeugdartsen

Een huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan jeugdigen ook doorverwijzen voor jeugdhulp. De gemeente werkt intensief samen met huisartsen door de inzet van jeugdconsulenten. Zij behoren tot het team Gezinscoaches en geven indien nodig de huisarts advies voor doorverwijzing naar een jeugdhulpaanbieder.

Contact

U kunt contact opnemen met de gezinscoaches door een e-mail te sturen naar info@gezinscoachdeventer.nl.

Crisissituatie

Crisissituatie rondom een jeugdige die in behandeling is bij een zorgaanbieder:

  • bel uw zorginstelling (van 09.00 tot 17.00 uur);
  • bel met 0800 2000, Veilig Thuis IJsselland (buiten kantooruren).

Crisissituaties rondom een jeugdige die niet in behandeling is:

  • bel met 0800 2000, Veilig Thuis IJsselland (binnen- en buiten kantooruren).
English Deutsch