Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Kamers verhuren

Wilt u in uw woning kamers verhuren? Dan heeft u een omzettingsvergunning kamerverhuur nodig. U zet de woning dan om naar een kamerverhuurpand. Dit is een (deel van een) gebouw, waarvan de eigenaar aan 3 of meer personen kamers verhuurt. De bewoners van deze kamers delen 1 of meerdere voorzieningen, zoals een keuken, een badkamer of het toilet.

Woont u zelf ook in de woning, dan heeft u de vergunning nodig als u aan 2 of meer personen kamers verhuurt.

Voordat u een aanvraag doet, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0570. Zo kunt u onderzoeken of er nog ruimte is voor een nieuw kamerverhuurpand binnen het postcodegebied.

Is er nog ruimte voor een kamerverhuurpand, dan vraagt u de omzettingsvergunning kamerverhuur aan via het online aanvraagformulier (inloggen DigiD) of online aanvraagformulier (inloggen eHerkenning). U kunt dit formulier eerst bekijken en downloaden via www.deventer.nl/kamerverhuur-aanvraag (pdf, 110 KB). U kunt het ook opvragen via telefoonnummer 14 0570 of ophalen bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor een aanvraag heeft u nodig:

  • het volledig ingevulde aanvraagformulier;
  • bewijs van eigendom van de woonruimte;
  • adres en kadastrale gegevens van de woonruimte;
  • namen van eventuele huidige bewoners van de woonruimte;
  • een plattegrond van de bestaande situatie met oppervlaktematen;
  • een plattegrond van de gewijzigde situatie met oppervlaktematen. Hierbij geeft u aan welke ruimten gebruikt gaan worden als afzonderlijke woonruimte voor kamerbewoners.

Aanvraagformulier inleveren of opsturen

Samen met alle gevraagde documenten en gegevens levert u het aanvraagformulier in bij Publiekscontacten Vergunningen op Grote Kerkhof 1 of u stuurt het naar:

Gemeente Deventer
Team Ondernemen en Vergunningen
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Wijzigingen aantal kamers bij kamerverhuur

Via het online formulier Wijzigen aantal kamers kamerverhuur (inloggen DigiD) of online formulier Wijzigen aantal kamers kamerverhuur (inloggen eHerkenning) kunt u een wijziging doorgeven in het aantal kamers dat u te huur aanbiedt. U kunt dit formulier eerst bekijken en downloaden via www.deventer.nl/kamerverhuur-aantal-kamers (pdf, 130 KB).

Wijzigen verhuurder

Een omzettingsvergunning kamerverhuur is persoonsgebonden. Wilt u naam voor de vergunning wijzigen? Dat vraagt u aan via het online formulier Wijzigen tenaamstelling omzettingsvergunning kamerverhuur (inloggen DigiD) of online formulier Wijzigen tenaamstelling omzettingsvergunning kamerverhuur (inloggen eHerkenning). U kunt dit formulier eerst bekijken en downloaden via www.deventer.nl/kamerverhuur-tenaamstelling (pdf, 83 KB).

Aanvraag voor omzettingsvergunning kamerverhuur: € 1.215
Overschrijven van omzettingsvergunning op naam van een nieuwe eigenaar: € 56
Aanvraag wijzigen aantal kamers: € 105

Postcodegebied

Met de omzettingsvergunning wil de gemeente controle houden op het aantal kamerverhuurpanden en de ligging hiervan. Dit moet de leefbaarheid en de woningvoorraad in de buurten en dorpen behouden en/of bevorderen. Zo is er een grens gesteld aan het maximaal aantal kamerverhuurpanden per postcodegebied. Met ingang van 1 januari 2012 is deze grens vastgesteld op maximaal 7,5% van het totale aantal woningen.

Technische eisen en brandveiligheid

Een kamerverhuurpand moet voldoen aan de eisen van onder andere de Woningwet, het  Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit. Hierin staan de technische eisen waaraan de woning moet voldoen. Ook gaat dit over de maatregelen voor brandveiligheid waarmee u rekening moet houden.

Als u in het kamerverhuurpand 5 of meer kamers verhuurt, dan moet u ook een melding brandveilig gebruik doen. Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit.

Bestemmingsplan

De woning die u wilt omzetten in een kamerverhuurpand, moet een woonbestemming hebben. Dit is aangegeven in het bestemmingsplan.

Bouwen en verbouwen

Wanneer u bouwwerkzaamheden wilt uitvoeren voor het inrichten van een woning tot kamerverhuurpand, kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben.

Verordening

De omzettingsvergunning kamerverhuur is geregeld op grond van de Huisvestingsverordening Deventer 2019.

Voordat u een aanvraag doet, kunt u contact opnemen met team Ondernemen en Vergunningen via telefoonnummer 14 0570.

English Deutsch