Logo gemeente Deventer

Kamers verhuren

Wilt u in uw woning kamers verhuren? U heeft een omzettingsvergunning kamerverhuur nodig als u 3 of meer kamers verhuurt. Blijft u zelf in de woning wonen of gaat u er zelf ook wonen? Dan heeft u een vergunning nodig als u 2 of meer kamers verhuurt.

Bij kamerhuur delen de bewoners van de kamers voorzieningen als keuken, badkamer en wc. Ook hebben de kamers geen eigen ingang met een eigen, door de gemeente toegekend, huisnummer. We gaan uit van 1 persoon per kamer.

U heeft geen omzettingsvergunning nodig als de vastgestelde WOZ-waarde van het kamerverhuurpand ten tijde van de aanvraag boven de NHG-grens blijft. In 2024 is dit € 435.000.

Voordat u een aanvraag doet, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0570. Zo kunt u onderzoeken of er nog ruimte is voor een nieuw kamerverhuurpand binnen het postcodegebied. Een aanvraag omzettingsvergunning wordt ook getoetst op andere punten dan ruimte in het postcodegebied. Meer hierover leest u bij Voorwaarden.

Is er nog ruimte voor een kamerverhuurpand, dan vraagt u de omzettingsvergunning kamerverhuur aan via het online aanvraagformulier (inloggen DigiD) of online aanvraagformulier (inloggen eHerkenning). U kunt dit formulier eerst bekijken en downloaden via www.deventer.nl/kamerverhuur-aanvraag (pdf, 650 KB). U kunt het ook opvragen via telefoonnummer 14 0570 of ophalen bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor een aanvraag heeft u nodig:

 • het volledig ingevulde aanvraagformulier;
 • bewijs van eigendom van de woonruimte;
 • adres en kadastrale gegevens van de woonruimte;
 • namen van eventuele huidige bewoners van de woonruimte;
 • 1 of 2 plattegronden, zie hieronder;
 • een opgave van de wijze van verhuur.

Plattegrond

Bij elke aanvraag stuurt u een plattegrond mee. Op de plattegrond moet staan:

 • de woning in de huidige situatie, met alle afmetingen van de woning en de kamers
 • welke kamers voor verhuur zijn bestemd (genummerd)
 • alle (gemeenschappelijke) voorzieningen

Wijzigt u de woning of het aantal kamers? Stuur dan 2 plattegronden mee:

 • 1 plattegrond van de huidige situatie, waar u al een vergunning voor heeft;
 • 1 plattegrond zoals de woning eruit komt te zien na de wijziging. Ook weer met de afmetingen, genummerde kamers en de (gemeenschappelijke) voorzieningen.

Aanvraagformulier inleveren of opsturen

Samen met alle gevraagde documenten en gegevens levert u het aanvraagformulier in bij Publiekscontacten Vergunningen op Grote Kerkhof 1 of u stuurt het naar:

Gemeente Deventer
Team Ondernemen en Vergunningen
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Wijzigingen aantal kamers bij kamerverhuur

Via het online formulier Wijzigen aantal kamers kamerverhuur (inloggen DigiD) of online formulier Wijzigen aantal kamers kamerverhuur (inloggen eHerkenning) kunt u een wijziging doorgeven in het aantal kamers dat u te huur aanbiedt. U kunt dit formulier eerst bekijken en downloaden via www.deventer.nl/kamerverhuur-aantal-kamers (pdf, 711 KB).

Wijzigen verhuurder

Een omzettingsvergunning kamerverhuur is persoonsgebonden. Bent u een nieuwe eigenaar en wilt u doorgaan met kamerverhuur? Dan moet de vergunning op uw naam worden overgeschreven. Dat vraagt u aan via het online formulier Wijzigen tenaamstelling omzettingsvergunning kamerverhuur (inloggen DigiD) of online formulier Wijzigen tenaamstelling omzettingsvergunning kamerverhuur (inloggen eHerkenning). U kunt dit formulier eerst bekijken en downloaden via www.deventer.nl/kamerverhuur-tenaamstelling (pdf, 718 KB).

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Aanvraag voor omzettingsvergunning kamerverhuur: € 1.433
Overschrijven van omzettingsvergunning op naam van een nieuwe eigenaar: € 65,50
Aanvraag wijzigen aantal kamers: € 124

Als een aanvraag voor een omzettingsvergunning wordt geweigerd of in het kader van een bezwaarprocedure wordt ingetrokken, krijgt u 50% terug van het verschuldigde bedrag.

Postcodegebied

Met de omzettingsvergunning wil de gemeente controle houden op het aantal kamerverhuurpanden en de ligging hiervan. Dit moet de woningvoorraad in de buurten en dorpen en de leefbaarheid behouden en/of bevorderen. Zo is er een grens gesteld aan het maximaal aantal kamerverhuurpanden per postcodegebied. Met ingang van 1 januari 2012 is deze grens vastgesteld op maximaal 7,5% van het totale aantal woningen.

Postcodegebied te klein

Het kan zijn dat er te weinig woningen in een postcodegebied zijn en dat kamerverhuur in dit postcodegebied niet is toegestaan.

Rekenvoorbeelden:

 • Een postcodegebied heeft 13 woningen. Rekensom 13 x 0,075 = 0,975. Uitkomst is minder dan 1 daarom geen kamerverhuur toegestaan.
 • Straat met 20 panden in het postcodegebied. Daarvan zijn er 18 een woning. Er zit geen kamerverhuurpand in het postcodegebied. Rekensom 18 x 0,075 = 1,35 woning in dit postcodegebied. Er is ruimte voor 1 kamerverhuurpand.
 • Straat met 20 woningen in het postcodegebied. Er zit al een kamerverhuurpand in het postcodegebied. Rekensom 20 x 0,075 = 1,5 woning in dit postcodegebied. Er is geen ruimte voor een 2e omzettingsvergunning.

Tips voor veilig verhuren

Voordat u kamers gaat verhuren, is het goed om alert te zijn op criminaliteit. Criminelen huren panden voor hun activiteiten om zelf uit het zicht van de overheid te blijven. Maar u als verhuurder krijgt problemen als uw pand in verband wordt gebracht met (drugs)criminaliteit. De politie heeft een flyer gemaakt met tips hoe u dit kunt voorkomen. Download de flyer Veilig uw pand verhuren (pdf, 470 KB).

Leefbaarheid

Het is niet de bedoeling dat door een kamerverhuurpand de leefbaarheid in een buurt onevenredig verslechtert. In een aantal buurten is een concentratie aan kamerverhuurpanden en staat de leefbaarheid onder druk. Een aanvraag omzettingsvergunning wordt getoetst aan de leefbaarheid. Daarvoor wordt allerlei informatie over de directe omgeving van het pand verzameld. Zo wordt gekeken naar klachten die bij de gemeente bekend zijn over afval, geluidsoverlast, parkeren en dergelijke in de directe omgeving van het pand. Ook vraagt de gemeente informatie op bij de politie, wijkmanager en team Toezicht. 

Verder wordt gekeken naar de aanwezigheid van andere kamerverhuurpanden in de directe omgeving, naar de indeling en de staat van onderhoud van het pand en naar de grootte van het pand in verhouding tot het aantal toekomstige bewoners. De grootte van de woning bepaalt het maximaal aantal kamers.

Technische eisen en brandveiligheid

Een kamerverhuurpand moet voldoen aan de eisen van onder andere het Besluit bouwwerken leefomgeving. Hierin staan de technische eisen waaraan de woning moet voldoen. Ook gaat dit over de maatregelen voor brandveiligheid waarmee u rekening moet houden.

Als u in het kamerverhuurpand 5 of meer kamers verhuurt, dan moet u ook een melding brandveilig gebruik doen. Dit is vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Omgevingsplan

De woning die u wilt omzetten in een kamerverhuurpand, moet een woonbestemming hebben. Dit is aangegeven in het omgevingsplan.

Bent u een zorgaanbieder en wilt u kamers verhuren aan cliënten? Dan heeft u naast een omzettingsvergunning ook een omgevingsvergunning nodig voor een omgevingsplanactiviteit.

Bouwen en verbouwen

Wanneer u bouwwerkzaamheden wilt uitvoeren voor het inrichten van een woning tot kamerverhuurpand, kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben.

Wet Bibob

Een Bibob-toets kan deel uitmaken van de procedure als u een omzettingsvergunning of een wijziging tenaamstelling aanvraagt. In dat geval moet u bij uw vergunningaanvraag inzicht geven in de herkomst van uw vermogen. 

Toestemming hypotheekverstrekker

Om een pand te mogen verhuren is vaak toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker. Om problemen met uw hypotheekverstrekker te voorkomen raden wij u aan vooraf na te gaan of u toestemming nodig heeft en die toestemming te vragen. 

Appartementen

Bij kamerverhuur in een appartement heeft u vaak toestemming nodig van de Vereniging van Eigenaren. Ook kan de splitsingsakte regels bevatten over kamerverhuur. Het is verstandig om dit van te voren na te gaan. Zo voorkomt u teleurstelling en problemen met de Vereniging van Eigenaren.

Zelfbewoningsplicht

Bij nieuwbouwprojecten kan sprake zijn van een zelfbewoningsplicht. Kamerverhuur is dan niet mogelijk. Voor bestaande woningen kan ook een zelfbewoningsplicht gelden. Dat is de opkoopbescherming. Kamerverhuur is dan niet mogelijk.

Bed & Breakfast en Airbnb

Onze kamerverhuur-regels gelden voor verhuur van kamers voor bewoning, niet voor toeristische verhuur. Wilt u een Bed & Breakfast of Airbnb beginnen? Controleer dan of het omgevingsplan toeristische verhuur toestaat op uw locatie.

Verordening

De omzettingsvergunning kamerverhuur is geregeld op grond van de Huisvestingsverordening Deventer 2022.

Voordat u een aanvraag doet, kunt u contact opnemen met team Ondernemen en Vergunningen via telefoonnummer 14 0570.