Logo gemeente Deventer

Kamperen in het wild

Kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor bestemd zijn. Wilt u buiten een terrein kamperen? Wilt u een camping oprichten? Voor bijzondere situaties kunt u een tijdelijke ontheffing of vergunning aanvragen bij de gemeente.

U kunt online uw aanvraag doen. In uw aanvraag zijn de volgende zaken beschreven:

  • reden
  • datum
  • tijdstip
  • plaats
  • naam van verantwoordelijke (instantie)

Wilt u de aanvraag liever uitprinten en opsturen via de post? Download dan het aanvraagformulier voor een kampeerontheffing (pdf, 64 KB).

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Een kampeerontheffing kost € 39,50.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Een tijdelijke ontheffing wordt vaak verleend in combinatie met een evenementenvergunning. Verder kan de gemeente extra eisen stellen aan bijvoorbeeld de brandveiligheid, hygiëne en veiligheid.

Lees meer bij:

Voor een ontheffing of vergunning voor kamperen buiten een terrein kunt u terecht in stadhuis Deventer.