Logo gemeente Deventer

Kinderopvang in Deventer

In Deventer kunnen ouders kiezen uit diverse soorten kinderopvang, bestaande uit dagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang. Daarnaast kent de gemeente Deventer zelf ook 4 regelingen voor kinderopvang (kindregelingen). De gemeente Deventer houdt toezicht op de inschrijving en kwaliteit van kinderopvang.

De gemeente Deventer houdt toezicht op de inschrijving en kwaliteit van kinderopvang.


Kindregelingen

De gemeente Deventer kent 4 kindregelingen. Hieronder leest u de voorwaarden per kindregeling.

 

Peuterspelen

Ter voorbereiding op de basisschool kan uw kind meedoen aan peuterspelen. Peuterspelen is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Uw kind kan dan 7 uur per week naar de opvang. U kunt uw peuter rechtstreeks aanmelden bij een kinderopvangcentrum naar keuze gedurende 40 weken per jaar.  

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

In Deventer willen we kinderen goed voorbereid naar school laten gaan. Kinderen met een achterstand willen we daarom extra aandacht geven. Dit kan via Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Het consultatiebureau bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. VVE is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar en wordt maximaal 14 uur per week aangeboden. U kunt uw peuter rechtstreeks aanmelden bij een kinderopvangcentrum naar keuze gedurende 46 weken per jaar.

 

Sociaal Medisch Indicatie (SMI)

Als er binnen het gezin of bij het kind omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat tijdelijk kinderopvang nodig is, dan is het mogelijk om een sociaal medische indicatie aan te vragen. Dit doet u bij Team Toegang Jeugd Deventer. De toegangsmedewerker bepaalt hoeveel uren en hoe lang opvang nodig is.

 

Opvang bij re-integratie

Voor alleenstaande studerende ouders en ouders die een re-integratietraject volgen vanuit de Participatiewet (bijstand) is het mogelijk om de eigen bijdrage binnen de kinderopvangtoeslag (een deel) vergoed te krijgen. De werkmakelaar van Konnected bepaalt hoeveel uren en hoe lang opvang nodig is.

 

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Bij het consultatiebureau kunt u de jeugdverpleegkundige uitleggen wat Peuterspelen en VVE precies inhoudt en waarom het goed is voor de ontwikkeling van uw kind. Ook kunt u informatie krijgen bij het Kindercentrum, afdeling klantenservice. 

 

Toeleiders VVE

De toeleiders VVE kunnenu altijd op weg helpen bij het toeleiden naar het Peuterspelen en VVE, de wederkerigheid of vragen rondom VVE. Als u niet in staat bent tot het verrichten van wederkerigheid dan zoeken wij een passende oplossing.  De toeleiders zijn Fanny Verschuur en Sophie van Veelen. Ze zijn bereikbaar via emailadres: toeleiders.vve@rastergroep.nl.

 

Tegemoetkoming in kosten kinderopvang

U vraagt kinderopvangtoeslag aan via de Belastingdienst. Lees in het stroomschema (pdf, 200 KB) of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Wanneer u daar niet voor in aanmerking komt kan de gemeente Deventer in sommige gevallen tegemoet komen aan een deel van de kosten van de kinderopvang. Het kindercentrum kan deze tegemoetkoming voor de ouder aanvragen bij de gemeente.


Wederkerigheid

Als de gemeente een gedeelte van de kosten van kinderopvang van uw kind vergoedt, vragen wij om iets terug te doen voor minimaal 4 uur in de week. Dit heet wederkerigheid.

Registratie en toezicht

Wilt u een kinderopvangorganisatie of een kindcentrum aanmelden, uitbreiden of overnemen, of wijzigen de gegevens? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Ook zorgt de gemeente voor registratie bij het Landelijk Register Kinderopvang.

Om kinderen in Deventer veilig naar een kinderopvang te laten gaan vindt toezicht plaats. Wanneer niet aan de wettelijke eisen voldaan wordt, kan de gemeente handhaven.