Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Onafhankelijk klachtbehandelaar Werk en Inkomen

Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente of Deventer Werktalent op het gebied van Werk en Inkomen? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijk klachtbehandelaar Werk en Inkomen.
De heer Frederik Schaafsma

U kunt de onafhankelijk klachtbehandelaar, de heer Frederik Schaafsma, per mail bereiken via info@klachtbehandelaardeventer.nl.

Nationale ombudsman

De klachtbehandelaar probeert samen met u en de gemeente of Deventer Werktalent tot een oplossing van de klacht te komen. Als dat niet lukt, kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

Onafhankelijk

De onafhankelijk klachtbehandelaar is aangesteld omdat uitkeringsgerechtigden een drempel kunnen voelen om een klacht in te dienen. Juist omdat ze sterk afhankelijk zijn van de gemeente, die hun uitkering verstrekt. De onafhankelijk klachtbehandelaar moet die drempel weghalen.

Klacht of bezwaarschrift

U kunt bij de onafhankelijk klachtenhandelaar terecht met een klacht over het gedrag van medewerkers. Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente of van Deventer Werktalent, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

English Deutsch