Logo gemeente Deventer

Onafhankelijk klachtbehandelaar Werk en Inkomen

Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente of KonnecteD op het gebied van Werk en Inkomen? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijk klachtbehandelaar Werk en Inkomen.

De onafhankelijk klachtbehandelaar is mevrouw Yvonne Floor. Zij woont in Deventer en werkt in Twente als familiemediator en coach. U kunt haar per mail bereiken via klacht@klachtbehandelaardeventer.nl. U mag ook bellen naar 06 15364556.

De afhandeling van klachten duurt op het moment iets langer. Dit in verband met ziekte en herstel van de klachtbehandelaar.

 

Nationale ombudsman

De klachtbehandelaar probeert samen met u en de gemeente of KonnecteD tot een oplossing van de klacht te komen. Als dat niet lukt, kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

 

Onafhankelijk

De onafhankelijk klachtbehandelaar is aangesteld omdat uitkeringsgerechtigden een drempel kunnen voelen om een klacht in te dienen. Juist omdat ze sterk afhankelijk zijn van de gemeente, die hun uitkering verstrekt. De onafhankelijk klachtbehandelaar moet die drempel weghalen.

 

Klacht of bezwaarschrift

U kunt bij de onafhankelijk klachtenhandelaar terecht met een klacht over het gedrag van medewerkers. Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente of van KonnecteD, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.