Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Onafhankelijk klachtbehandelaar Werk en Inkomen

Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente of Deventer Werktalent op het gebied van Werk en Inkomen? Dan kunt u terecht bij onafhankelijk klachtbehandelaar Werk en Inkomen, de heer Frederik Schaafsma.
De heer Frederik Schaafsma

De klachtbehandelaar probeert samen met u en de gemeente of Deventer Werktalent tot een oplossing van de klacht te komen. Als dat niet lukt, kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

Onafhankelijk

De onafhankelijk klachtbehandelaar is aangesteld omdat uitkeringsgerechtigden een drempel kunnen voelen om een klacht in te dienen. Juist omdat ze sterk afhankelijk zijn van de gemeente, die hun uitkering verstrekt. De onafhankelijk klachtbehandelaar moet die drempel weghalen.

Klacht of bezwaarschrift

U kunt bij de onafhankelijk klachtenhandelaar terecht met een klacht over het gedrag van medewerkers. Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente of van Deventer Werktalent, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Contact

Frederik Schaafsma heeft een bureau voor bouwadvies- en management. Zijn bureau is niet verbonden aan de gemeente. U kunt de heer Schaafsma bereiken via telefoonnummer 06 - 22 05 80 41 of via email info@klachtbehandelaardeventer.nl.

English Deutsch