Logo gemeente Deventer

Bezwaarschrift indienen

De gemeente kan een beslissing nemen waarmee u het oneens bent. Bijvoorbeeld een verlaging van uw uitkering of een vergunning voor uw buurman. U kunt dan bezwaar maken binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. Kies een andere procedure voor een WOZ bezwaar of een parkeerboete. Kijk voor meer procedures op Keuzehulp.

U kunt uw bezwaarschrift online volgen via MijnGemeente. U kunt er de voortgang van uw bezwaarzaak bekijken en ook documenten uploaden.

Bezwaarschrift online indienen

U kunt een bezwaarschrift online indienen. Als u inlogt met DigiD of e-Herkenning, kunt u uw bezwaarschrift direct online versturen. Wilt u een kopie (of foto) van het besluit toevoegen? Eventuele andere bijlagen kunt u ook direct uploaden.

Bezwaarschrift schriftelijk indienen

U kunt zelf een bezwaarschrift schrijven. In uw bezwaarschrift moet staan:

  • uw naam en adres (bij voorkeur ook uw telefoonnummer)
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of stuur een foto of een kopie van de beslissing mee)
  • de redenen van uw bezwaar
  • uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Deventer
Algemene bezwaarschriftencommissie
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Binnen 3 werkdagen krijgt u per post een ontvangstbevestiging. Daarin staat een zaaknummer. Neemt u contact op over uw bezwaarschrift? Houd dit nummer dan bij de hand.

Meer informatie vindt u op de pagina ‘Hoe behandelt de gemeente een bezwaarschrift?’.

Bezwaar indienen met Electronic identification (eID)

Vanuit het buitenland kunt u bezwaar indienen met Electronic identification (eID).

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

  • Dien uw bezwaarschrift in binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.
  • De gemeente heeft 12 weken de tijd om een beslissing te nemen op uw bezwaarschrift. Deze 12 weken gaan in nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente mag de termijn om te beslissen met maximaal 6 weken verlengen. De termijn kan ook worden verlengd als alle partijen het ermee eens zijn.

Hulp nodig?

  • U kunt iemand anders vragen namens u een bezwaarschrift in te dienen. U machtigt deze persoon dan.
  • Wilt u hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift? U kunt terecht bij het Juridisch Loket of eventueel bij uw rechtsbijstandsverzekering.

Vereniging, stichting of vennootschap

Maakt u bezwaar namens een vereniging, stichting of vennootschap? Laat het bezwaarschrift dan ondertekenen door bestuursleden die daartoe bevoegd zijn. Welke bestuursleden dat zijn, hangt af van de statuten. Wilt u ook een kopie van de statuten toevoegen of meesturen met uw bezwaarschrift?

Heeft u vragen over (het indienen van) een bezwaarschrift, neem dan contact op met het secretariaat van de Algemene bezwaarschriftencommissie via 14 0570.

MijnGemeente

U kunt uw bezwaarschrift online volgen via MijnGemeente (inloggen met DigiD of eHerkenning). U kunt er de voortgang van uw bezwaarzaak bekijken en ook documenten uploaden.