Logo gemeente Deventer

Klacht over de gemeente indienen

Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.
Een klacht gaat over het gedrag van iemand. Bent u het inhoudelijk niet eens met de gemeente? Kies dan een andere procedure.

Klacht online indienen

U kunt online een klacht indienen. Eventuele bijlagen kunt u direct toevoegen (uploaden). Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden?

Klacht schriftelijk indienen

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. U stuurt uw brief naar:

Gemeente Deventer
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Hoe schrijft u een klacht?

Beschrijf in uw klachtbrief kort en duidelijk wat er is gebeurd en wanneer. Geef ook aan over welk onderdeel van de gemeente of welke ambtenaar u klaagt. Doe dit binnen 1 jaar nadat het gebeurd is.

Wat doet de gemeente met uw klacht?

Op de pagina 'Wat doet de gemeente met uw klacht?' vindt u meer informatie over de klachtenregeling van de gemeente Deventer.

Klacht indienen met Electronic identification (eID)

Vanuit het buitenland kunt u een klacht indienen met Electronic identification (eID).

Hulp bij klacht

Twijfelt u of u een klacht kunt indienen bij de gemeente? Of wilt u hulp bij het op papier zetten van uw klacht? Bezoek dan bijvoorbeeld een spreekuur van de Sociaal Raadslieden.

Over wie kunt u een klacht indienen?

U kunt alleen een klacht indienen over personen die betrokken zijn bij de gemeente Deventer. Het gaat dan om het handelen of juist niet handelen (‘nalaten’) van:

  • het college van burgemeester en wethouders
  • de burgemeester
  • wethouders
  • de gemeenteraad
  • gemeenteraadsleden
  • raadscommissies
  • ambtenaren

U kunt bij de gemeente geen klacht indienen over bijvoorbeeld ambtenaren van de provincie of medewerkers van een woningbouwcorporatie.

Onafhankelijk klachtbehandelaar Werk en Inkomen

Heeft u een klacht over de dienstverlening van het BAD, Konnected of de gemeente op het gebied van Werk en Inkomen? Dan kunt u terecht bij een onafhankelijk klachtbehandelaar Werk en Inkomen, mevrouw Yvonne Floor.

Wanneer geen klacht?

U kunt geen klacht indienen over het gemeentelijk beleid of over algemene regels.

Procedure

Gemeente Deventer behandelt uw klacht volgens de Regeling interne klachtenprocedure en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.