Logo gemeente Deventer

Kredietbank

Soms lukt het niet om een lening af te sluiten. Bijvoorbeeld als u een laag inkomen of een te hoge schuld heeft. Wilt u geld lenen en lukt dat niet bij een gewone bank? De Kredietbank Salland en Omstreken is er voor persoonlijke leningen aan inwoners van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Zutphen.

U kunt vragen bij de Kredietbank om een intakegesprek. Samen met een deskundige kijkt u hoe u ervoor staat. U krijgt uitleg, advies en een lening als dat nodig is. Heeft u financiële problemen? Vraag dan om een saneringskrediet om uw schulden af te betalen. Inkomensbeheer is ook mogelijk.

Persoonlijke lening aanvragen

Wilt u een persoonlijke lening aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier persoonlijke lening in en voeg de gevraagde kopieën bij. Kopieën kunt u maken bij de balie, stadhuis. U kunt de aanvraag op de volgende wijze inleveren:

  • Opsturen naar Kredietbank Salland en Omstreken; Postbus 5000, 7400 GC Deventer;
  • Inleveren bij de balie, stadhuis, Grote Kerkhof 1;
  • Inleveren tijdens het inloopspreekuur, maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 14.00 uur.

Na uw aanvraag gaat de bank eerst na of het verantwoord is om in uw situatie een lening af te sluiten. U krijgt binnen 2 weken schriftelijk bericht of u een lening kunt krijgen. Als u geen lening kunt krijgen, krijgt u advies over andere oplossingen.

Als u een persoonlijke lening wilt aanvragen, moet u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • uw inkomen is lager dan 130 % van het wettelijk minimum inkomen;
  • u bent ouder dan 65 jaar;
  • u heeft een negatieve BKR notering;
  • u heeft problematische schulden.

De bank gaat eerst na of het verantwoord is om in uw situatie een lening af te sluiten. Als dat niet zo is, krijgt u advies over andere oplossingen.

De Kredietbank is er op uit om u verantwoord en veilig te laten lenen. De Kredietbank Salland e.o. maakt deel uit van Sociale Banken Nederland (SBN). Deze verstrekken leningen zonder winst te maken en zonder commercieel belang.

Contactgegevens Kredietbank Salland en Omstreken

Bekijk de actuele contactgegevens en openingstijden via Contact Budget Adviesbureau.