Logo gemeente Deventer

Langere openingstijden voor uw horecabedrijf aanvragen

Als eigenaar van een horecabedrijf kunt u een ontheffing aanvragen om 's nachts langer open te blijven.

Er zijn 2 soorten ontheffingen:

 1. Een ontheffing voor onbepaalde tijd. De mogelijkheden hiervoor verschillen per horecagebied. U vraagt deze ontheffing eenmalig aan.
 2. Een tijdelijke ontheffing. Deze kunt u aanvragen voor Nieuwjaar, carnaval, Koningsnacht en maximaal 2 door uzelf gekozen dagen per jaar.

U vraagt de ontheffing aan via het aanvraagformulier ontheffing sluitingstijd horecabedrijf. In dit formulier kunt u aangeven welk type ontheffing u aanvraagt. Afhankelijk van uw keuze krijgt u de juiste vervolgvragen.

Na het invullen krijgt u direct een zaaknummer. Belt, mailt of schrijft u over de behandeling van uw aanvraag? Vermeld dan altijd het zaaknummer.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

 • Een tijdelijke ontheffing vraagt u uiterlijk 2 weken van tevoren aan.
 • Een ontheffing voor onbepaalde tijd aanvragen kost meer tijd. Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Als blijkt dat uw aanvraag niet volledig is tellen we de tijd die u nodig hebt voor het aanvullen van gegevens op bij die 8 weken. In sommige gevallen verlengen wij daarna de termijn daarna nog eens met maximaal 8 weken.

Waar let de gemeente op bij beoordeling van de aanvraag?

Tijdens de behandeling van uw aanvraag kijken we naar de gevolgen voor de naaste omgeving en vragen we advies aan de politie.

Bij de keuzemogelijkheid van vrije openingstijden beoordelen wij óók of u voldoet aan deze voorwaarden:

 1. U hanteert huis- en gedragsregels op basis van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en deze zijn voor iedere bezoeker kenbaar;
 2. U neemt deel aan het systeem van collectieve horeca-ontzeggingen. Neem hiervoor contact op met de vakgroep Horeca, via e-mailadres horeca@deventer.nl of telefoonnummer 14 0570;
 3. U maakt vanaf 01.00 uur gebruik van gekwalificeerde portiers aan de deur. Heeft uw horecabedrijf een capaciteit kleiner dan 100 bezoekers of een vloeroppervlak kleiner dan 50m²? Dan kan hier eventueel van worden afgeweken.

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Een ontheffing van de sluitingstijd kost € 246. Dat geldt voor zowel de ontheffing voor onbepaalde tijd als voor de tijdelijke ontheffing.

Let op: de ontheffing is persoons- en inrichtingsgebonden. Bij overname van een bedrijf of wijziging van de ondernemersvorm is een nieuwe ontheffing nodig.

Feestdagen

Bij een ontheffing voor onbepaalde tijd gelden de volgende dagen als feestdagen:

 • Nieuwjaarsnacht (nacht van 31 december op 1 januari)
 • Nacht voor Goede Vrijdag
 • Eerste Paasdag (nacht van zondag op maandag)
 • Koningsnacht (nacht voor Koningsdag)
 • (nacht voor) bevrijdingsdag (wanneer nationale feestdag)
 • (nacht voor) Hemelvaartsdag
 • Eerste Pinksterdag (nacht van zondag op maandag)
 • Kerstmis (nacht van 24 op 25, 25 op 26 en 26 op 27 december)
 • Suikerfeest (nacht na laatste dag van de ramadan)
 • Carnavalsmaandag (nacht van zondag op maandag)

Op deze feestdagen mag u de tijden aanhouden zoals die gelden voor het weekend.

Bij een tijdelijke ontheffing geldt:

 • Voor Nieuwjaarsnacht kunt u een ontheffing aanvragen tot uiterlijk 07.00 uur. Hierbij geldt de voorwaarde dat u gekwalificeerde portiers aan de deur heeft staan. Een horecabedrijf met een capaciteit kleiner dan 100 bezoekers of een vloeroppervlak kleiner dan 50m² kan verzoeken om vrijstelling van deze voorwaarde.
 • Voor carnaval, Koningsnacht en bijzondere gelegenheid kunt u tot uiterlijk 04.00 uur een ontheffing aanvragen.

Regelingen