Logo gemeente Deventer

Horecavergunningen in Deventer

Voor een horecabedrijf (of slijterij) heeft u verschillende horeca vergunningen nodig. Op deze pagina vindt u een overzicht.


Aanpak

Wilt u een horecabedrijf beginnen of overnemen?

 1. Als u een horecabedrijf wilt vestigen op een locatie waar nu nog geen horeca gevestigd is, neem dan contact op met Publiekscontacten Vergunningen om te vragen of uw plan binnen het bestemmingsplan past. Ook als u in een bestaand horecapand een ander horecaconcept start, is het aan te raden om dit te toetsen aan het bestemmingsplan. Als uw plan niet in het bestemmingsplan past, kunt u een vooroverleg aanvragen. Dan weet u of de gemeente uw plannen kansrijk vindt en waarmee u rekening moet houden als u besluit door te gaan.
 2. Vraag de vergunningen aan die u nodig heeft. Dat kunnen alleen horecavergunningen zijn, of ook vergunningen voor het pand.
 3. U kunt starten met uw bedrijf, nadat alle benodigde vergunningen zijn verleend en als u 4 weken voor opening een melding brandveiligheid en een milieumelding heeft gedaan. Wilt u reclame op uw horeca pand aanbrengen, denk dan aan een reclamevergunning.


Vergunningen horecabedrijf

Neemt u een bestaand horecabedrijf over? En gaat u niet verbouwen? Als u het bestaande horecaconcept behoudt, dan heeft u voldoende aan deze vergunningen:

 • Exploitatie
  Voor een horecabedrijf (openbare inrichting) is altijd een exploitatievergunning nodig. Daarnaast kunt u (eventueel later) andere vergunningen aanvragen.
 • Alcohol
  Wilt u alcohol schenken? Vraag dan ook een alcoholwetvergunning aan.
 • Terras
  Voor een terras vraagt u een terrasvergunning aan.

U kunt deze vergunningen met 1 aanvraag indienen. Dat is goedkoper dan de verschillende vergunningen apart aan te vragen. Een Bibob-toets maakt deel uit van de procedure als u een horecavergunning aanvraagt.
Mogelijk wilt u ook aanvragen:


Vergunningen slijtersbedrijf

Wilt u een slijterij beginnen? Dan heeft u een alcoholwetvergunning nodig, maar geen exploitatievergunning. Een slijterij kan worden gevestigd in een pand met een winkelbestemming.


Vergunningen pand

Gaat u het horecabedrijf verbouwen, of verandert u het bestaande horecaconcept? Vestigt u een nieuw horecabedrijf? Dan heeft u mogelijk vergunningen nodig voor het pand.

 • Bestemmingsplan
  Niet overal is horeca toegestaan; ook is in sommige gebieden alleen een bepaalde categorie horeca toegestaan of is het maximum aantal bedrijven al bereikt. Controleer daarom het bestemmingsplan. Is horeca niet toegelaten of niet in de categorie die uw wenst? In sommige gevallen kan de bestemming worden gewijzigd en kan er alsnog horeca komen. U kunt hiervoor een vooroverleg aanvragen.
 • Omgevingsvergunningen
  Heeft u een plek gevonden waar horeca is toegestaan? Als u wilt verbouwen of een nieuw pand wilt bouwen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Misschien heeft u ook een monumentenvergunning nodig of moet u een sloopmelding doen.
 • Reclame
  Wilt u reclame op uw pand aanbrengen? Vraag daarvoor een  reclamevergunning aan.

Veel informatie vindt u in het Stappenplan bouw en verbouw.


Wijzigingen doorgeven

Heeft u al een horecabedrijf? Houd uw vergunning dan actueel en geef de volgende wijzigingen aan ons door:

 • Wijziging leidinggevende
  Geef het ons door als een leidinggevende in dienst komt of uit dienst gaat.
 • Wijziging lokaliteit
  Heeft u verbouwd? Geef de wijzigingen lokaliteit aan ons door.
 • Wijziging terras
  U wilt bijvoorbeeld een groter/kleiner terras, of ander meubilair.
 • Wijziging horecaconcept/categorie
  Wanneer u uw horeca-activiteiten wilt wijzigen, bijvoorbeeld van een restaurant naar een café, is sprake van een andere horeca-categorie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
 • Wijziging ondernemingsvorm
  Bij een wijziging van de ondernemingsvorm is sprake van een nieuwe exploitant. De bestaande vergunningen zijn dan niet meer geldig. U moet alle vergunningen opnieuw aanvragen.


Bijzondere gelegenheden

Voor bijzondere gelegenheden kunt u aanvragen:

 • Kennisgeving incidentele festiviteit
  Organiseert u een festiviteit, dan kunt u maximaal 4 x per jaar meer geluid produceren, als u ons dat meldt.
 • Tijdelijke ontheffing sluitingsuur
  U kunt toestemming vragen om langer open te blijven. Dit kan voor een aantal specifieke feestdagen en daarnaast voor 2 zelfgekozen dagen voor een bijzondere gelegenheid.
 • Alcohol tijdelijk schenken ('artikel 35 ontheffing')
  Wilt u bij een evenement, buiten een horecabedrijf, tijdelijk alcohol schenken? Vraag dan een ontheffing aan.


Horecabedrijf stoppen

Heeft u besloten uw horeca bedrijf te beëindigen, geef dat dan aan ons door. Anders betaalt u misschien teveel.


Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op via Publiekscontacten Vergunningen.