Logo gemeente Deventer

Leges: hoeveel kost een omgevingsvergunning?

Wilt u iets (ver)bouwen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Hier zijn kosten aan verbonden (leges). Hoe hoog de leges zijn, is afhankelijk van uw aanvraag. U vindt de tarieven in de legesverordening.

 

De leges worden vastgesteld door de gemeenteraad in de legesverordening. De tarieven staan in Bijlage 1. U kunt doorscrollen naar de leges waarnaar u op zoek bent. In Titel 2 vindt u bijvoorbeeld de kosten voor een omgevingsvergunning.

 

Vergunning geweigerd?

Wordt de vergunning geweigerd of trekt u de aanvraag in? Ook dan betaalt u leges. Want de gemeente heeft kosten gemaakt voor het behandelen van uw aanvraag (in sommige gevallen betaalt u een lager bedrag). 

 

Vergunning intrekken na verlening

Wilt u uiteindelijk geen gebruik maken van de vergunning, dan krijgt u geen geld terug. Is de vergunning eenmaal verleend, dan mag u deze wel laten intrekken, maar de leges moet u toch betalen.

 

Leges: achteraf betalen

De gemeente berekent kosten per activiteit. Bij een project met meerdere activiteiten, worden de kosten opgeteld. Sommige tarieven zijn vast. Andere worden berekend over bijvoorbeeld bouwkosten, oppervlakte of inhoud. Bent u het achteraf niet eens met de hoogte, dan kunt u bezwaar maken tegen de factuur.

De definitieve kosten die u betaalt zijn pas bekend als de vergunning verleend of geweigerd wordt. We kunnen u wel toelichten hoe we de kosten berekenen. Zo kunt u een indicatie krijgen van de kosten. Lees meer op Voorbeelden berekening leges omgevingsvergunning

 

Betaal niet teveel

U geeft de bouwkosten op aan de gemeente. Met deze tips betaalt u niet teveel:

  • Het bedrag dat u aan de gemeente betaalt, hangt af van de (ruwbouw) bouwkosten. Niet de totale verbouwingskosten. De kosten voor een dure parketvloer of  het stucen van een muur hoeft u bijvoorbeeld niet mee te nemen.
  • Aan de gemeente geeft u het bedrag op exclusief BTW. 
  • Controleer of uw project werkzaamheden bevat die vergunningvrij zijn. Deze hoeft u niet aan te vragen. U betaalt er dan ook geen leges over.

 

Bezwaar leges

Maakt u bezwaar tegen het bedrag aan leges dat u moet betalen? U kunt de status van uw zaak bekijken via uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP).