Kostenberekening vergunningen

Wilt u iets bouwen of verbouwen? Of wilt u een boom kappen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Hier zijn kosten aan verbonden (leges). Hoe hoog de leges zijn, is afhankelijk van uw aanvraag.

De leges worden vastgesteld door de gemeenteraad. U vindt de leges in de Tarieventabel onderaan de legesverordening. De tarieven worden regelmatig aangepast.

Achteraf berekenen

De definitieve kosten die u moet betalen zijn pas bekend als de vergunning verleend of geweigerd wordt. We kunnen u wel toelichten hoe we de kosten berekenen. Zo kunt u een indicatie krijgen van de kosten. Bent u het achteraf niet eens met de hoogte, dan kunt u bezwaar maken tegen de legesfactuur.

De gemeente berekent kosten per activiteit. Bij een project met meerdere activiteiten, worden de kosten opgeteld. Sommige tarieven zijn vast. Andere worden berekend over bijvoorbeeld bouwkosten, oppervlakte of inhoud.

Bezwaar leges

Maakt u bezwaar tegen het bedrag aan leges dat u moet betalen? U kunt de status van uw zaak bekijken via uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP).

English Deutsch