Logo gemeente Deventer

Woningbouw Lettele

Aan de oostzijde van Lettele komen ongeveer 60 nieuwe woningen. Met de nieuwe woningen kunnen zowel jongeren als ouderen in Lettele blijven wonen. Ook wordt er gebouwd voor gezinnen en doorstromers.

De gemeenteraad heeft de routekaart voor Lettele (pdf, 700 KB) vastgesteld. Samen met het Plaatselijk Belang en bewoners is de routekaart opgesteld voor de gewenste ontwikkeling.

Daarnaast heeft de gemeenteraad het ontwikkelperspectief (pdf, 12 MB) vastgesteld. De raad heeft geld beschikbaar gesteld om de grond aan te kopen.

 

Karakter dorp bewaren

Wethouder Rob de Geest: ‘Jong en oud wil graag in Lettele blijven wonen. Lettele-Oost is een geschikte locatie voor de uitbreiding van het dorp. Daarbij vind ik het belangrijk dat het dorpse karakter van Lettele behouden blijft. Ik waardeer de inbreng van de inwoners van Lettele zeer. Ze hebben op verschillende bijeenkomsten met ons meegedacht, meegepraat en meegetekend. Met hun medewerking ligt er nu een bij het dorp passend ontwikkelperspectief.’

 

Stedenbouwkundig ontwerp 

De gemeente werkt het ontwikkelperspectief nu uit in een stedenbouwkundig ontwerp en verkaveling. Daarbij wordt ook gekeken welke maatregelen nodig zijn om wateroverlast te voorkomen. Het plan presenteren wij vervolgens tijdens een inloopavond. Dit zal zijn na de zomer 2023. U kunt dan uw reactie geven op het ontwerp. U ontvangt een uitnodiging voor de inloopavond.

 

Bestemmingsplan 

Het is de bedoeling dat het college van burgemeester en wethouders het stedenbouwkundig ontwerp in het najaar vaststelt. Daarna volgt een bestemmingsplanprocedure. Als alles mee zit, start de bouw in de 2e helft van 2024.

 

In gesprek

De gemeente heeft gesproken met de direct aanwonenden van de nieuwe bouwlocatie. De uitkomsten zijn opgenomen in een verslag (pdf, 62 kb).

Op 17 januari heeft bureau RUIMTEVOLK 2 uitwerkingen gepresenteerd voor de invulling de woningbouwlocatie. Hierover hebben we een goed gesprek met u kunnen voeren. Bekijk de presentatie (pdf, 20 MB).

Bureau RUIMTEVOLK heeft op basis van de opbrengsten tijdens de bijeenkomsten een ontwikkelperspectief gemaakt. Daarin staat hoe de nieuwe buurt op een goede manier aansluit op het bestaande dorp. Dit ontwikkelperspectief (pdf, 12 MB) hebben we laten zien tijdens de inloopbijeenkomst op donderdag 30 maart 2023, in Kulturhus De Spil.

 

Samen bouwen 

Op 11 juli 2023 hield de gemeente een bijeenkomst over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bekijk de presentatie over CPO (2 MB).

Bij CPO verkoopt de gemeente een kavel aan een groep, die op die kavel zijn eigen woningen gaat ontwikkelen. Op deze bijeenkomst hebben we uitgelegd hoe CPO werkt. Ook deelden we ervaringen met CPO in andere plaatsen. Het ging op deze bijeenkomst niet over het uitbreidingsplan of over de uitgifte van kavels.

 

Woonstichting De Marken

Heeft u belangstelling voor een huurwoning? Dan kunt u dat doorgeven aan woningbouwlettele@deventer.nl of aan de woonstichting. Heeft u uw belangstelling inmiddels aangegeven, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt van de woonstichting een uitnodiging voor het gesprek.

 

Contact

Heeft u vragen? Stel ze via woningbouwlettele@deventer.nl.