Logo gemeente Deventer

Woningbouw Lettele

Aan de oostzijde van Lettele komen ongeveer 60 nieuwe woningen. Met de nieuwe woningen kunnen zowel jongeren als ouderen in Lettele blijven wonen. Ook wordt er gebouwd voor gezinnen en doorstromers.

De gemeenteraad heeft de routekaart voor Lettele (pdf, 700 KB) vastgesteld. Samen met het Plaatselijk Belang en bewoners is de routekaart opgesteld voor de gewenste ontwikkeling.

Daarnaast heeft de gemeenteraad het ontwikkelperspectief (pdf, 12 MB) vastgesteld. De raad heeft geld beschikbaar gesteld om de grond aan te kopen.

 

Stedenbouwkundig ontwerp

In diverse bijeenkomsten hebben inwoners van Lettele in 2022 en 2023 meegedacht over de plannen. Inmiddels zijn er 2 verkavelingen gemaakt, waarin ook rekening is gehouden met maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Bekijk de verkavelingen. Tijdens 2 bijeenkomsten in november 2023 en online konden inwoners hun reactie geven op de verkavelingen. Met deze reacties maakt de gemeente nu in de eerste maanden van 2024 een definitief stedenbouwkundig ontwerp.

 

Bestemmingsplan

Het Stedenbouwkundig ontwerp Lettele-oost (pdf, 10MB) is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. We werken nu aan de voorbereiding van de procedure wijziging omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Voordat we definitief starten met die procedure, maken we dat bekend in Lettele. Als alles mee zit, starten de werkzaamheden aan het einde van 2024 of begin 2025.

 

Samen bouwen 

Op 11 juli 2023 hield de gemeente een bijeenkomst over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bekijk de presentatie over CPO (2 MB).

Bij CPO verkoopt de gemeente een kavel aan een groep, die op die kavel zijn eigen woningen gaat ontwikkelen. Ook in Lettele wil de gemeente graag mogelijkheden bieden voor CPO, omdat gebleken is dat die behoefte er is. Hebben jullie een groep gevormd en willen jullie graag in gesprek over de mogelijkheden van samenbouwen? Meld u als groep aan via woningbouwlettele@deventer.nl.

 

Woonstichting De Marken

Heeft u belangstelling voor een huurwoning? Dan kunt u dat doorgeven aan woningbouwlettele@deventer.nl of aan de woonstichting. Heeft u uw belangstelling inmiddels aangegeven, dan hoeft u niets te doen.

 

Contact

Heeft u vragen? Stel ze via woningbouwlettele@deventer.nl.