Logo gemeente Deventer

Ernstige dyslexie

Heeft uw kind ondersteuning nodig bij ernstige dyslexie? Dan kunt u een aanvraag doen voor diagnose en eventuele behandeling.

Belangrijk om te weten

  • Heeft uw kind problemen met lezen en spellen op school? Ga dan in gesprek met de school van uw kind. De school kan hulp bieden bij dyslexie.
  • Is er toch meer ondersteuning nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen voor onderzoek naar ernstige dyslexie. 
  • De school kan helpen bij het invullen van uw aanvraag.
  • Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar ED@deventer.nl of per post naar:

Gemeente Deventer
T.a.v. ED-loket
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Na uw aanvraag

Een extern deskundige beoordeelt uw aanvraag en brengt advies uit. Op basis van dit advies beslist de gemeente. Na maximaal 8 weken krijgt u schriftelijk bericht over uw aanvraag. 

Vragen?

Neem dan contact op met ED@deventer.nl.