Logo gemeente Deventer

Persoonlijke ondersteuning

Als u moeite heeft met uw dagelijks leven op orde te krijgen en te houden, kunt u persoonlijke ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Persoonlijke ondersteuning kan individueel zijn, bijvoorbeeld bij u thuis, maar ook in een groep buitenshuis plaatsvinden. Welke ondersteuning u nodig heeft, hoe vaak en hoe lang hangt af van uw situatie.

 

Melding doen

U kunt online uw melding doen via het contactformulier van Team Toegang Wmo.

Hoe werkt het?

Stap 1: Neem contact op met team Toegang Wmo
U neemt contact op met Team Toegang Wmo via het contactformulier.

Stap 2: Ga in gesprek
Na uw melding gaat u in gesprek met een medewerker van team Toegang Wmo. Dit heet een keukentafelgesprek. Het gesprek vindt binnen 6 weken na uw melding plaats. Samen bespreekt u:

  • Uw situatie;
  • Wat u zelf kunt doen;
  • Wat familie/vrienden/buren kunnen doen;
  • Welke zorg en/of ondersteuning u nodig heeft.

Als u wilt kunt u iemand meenemen naar dit gesprek. Dit kan zijn iemand uit uw eigen omgeving of een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Stap 3: Een ondersteuningsplan maken
U krijgt een verslag van het gesprek. Dit heet een ondersteuningsplan. Op basis van dit plan neemt de gemeente binnen 2 weken een besluit. U ontvangt een brief of u ondersteuning krijgt en welke ondersteuning u krijgt.

Verlengen 

Wilt u uw persoonlijke ondersteuning verlengen? Vul dan het Evaluatieformulier (pdf) in.

Voor hulp en ondersteuning die u van de gemeente ontvangt, betaalt u mogelijk een eigen bijdrage van € € 20,60 per maand. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

 

De procedure duurt maximaal 8 weken, gerekend vanaf de datum van melding en ontvangst van alle gevraagde gegevens. Deze termijn wordt soms overschreden wanneer advies nodig is van externe instanties. Hierover ontvangt u tijdig een bericht.

Voorbeelden van persoonlijke ondersteuning zijn:

  • Hulp bij het plannen van activiteiten;
  • Hulp bij dagindeling;
  • Hulp bij het maken en onderhouden van sociale contacten;
  • Hulp bij het vinden van passende activiteiten, zoals meedoen aan buurtactiviteiten of een club, vrijwilligerswerk, of dagbesteding.

 Persoonsgebonden budget

De gemeente kan ondersteuning voor u regelen. Gemeente Deventer heeft daarvoor contracten afgesloten met meerdere zorgaanbieders. U kunt er ook voor kiezen dit zelf te regelen met een Persoonsgebonden budget (Pgb). Hiervoor moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze leest u via Persoonsgebonden budget.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Team Toegang Wmo.