Logo gemeente Deventer

Aannemer bekend voor bouw vmbo-school De Marke

Aannemers Burgland Bouw en WSi Techniek mogen het nieuwe gebouw op De Marke, één van de scholen voor het Etty Hillesum Lyceum, bouwen.

De start van de werkzaamheden hangt af van de uitspraak van de Raad van State over bezwaren die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan.  

De aanbesteding voor de sporthal loopt nog. Naar verwachting is de bouw van zowel de school als de sporthal rond de zomer van 2026 klaar. De zomervakantie wordt dan gebruikt voor de verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw zodat met ingang van het schooljaar 2026 – 2027 de leerlingen en medewerkers terecht kunnen in hun nieuwe onderkomen. Na de zomer van 2026 wordt de voormalige school gesloopt en de buitenruimte aangelegd. 

 

Voor de jongeren

Wethouder Ilse Duursma (onderwijs) is tevreden met de uitkomsten van de aanbesteding: “Met deze uitkomst komt de daadwerkelijke bouw van de school weer een stap dichterbij en dat is vooral belangrijk voor de jongeren die dit zo nodig hebben. Bovendien blijven we hiermee binnen het bedrag dat voor de bouw beschikbaar is gesteld.” 

 

Voorbereidingen gaan door

Door drukte bij de Raad van State, moet langer worden gewacht op de uitspraak over het bestemmingsplan. Voorbereidingen voor de nieuwbouw, zoals archeologisch onderzoek, gaan wel door. Zo heeft archeologie sporen gevonden van een historisch boerenerf uit de 16 eeuw. Daarbij zijn resten gevonden van een kelder en een waterput. De vondsten worden de komende tijd verder onderzocht.

Meer informatie staat op www.deventer.nl/demarke.