Logo gemeente Deventer

Deventer maakt afspraken met provincie over windmolens

De gemeente Deventer maakt afspraken met de provincie Overijssel over het plaatsen van windmolens tot 2030. In deze afspraken staat wanneer er in welk deel van de A1-zone windmolens worden geplaatst.

Maakt de gemeente deze afspraken met de provincie niet, dan worden alle aanvragen voor windmolens door de provincie in behandeling genomen. In dat geval is het mogelijk dat er in de hele gemeente meer windmolens worden geplaatst.

Windenergie is noodzakelijk om te voldoen aan de ambitie van Deventer en de provincie om in 2030 de uitstoot van CO2 met 55% te verminderen en in 2050 energieneutraal te zijn. Het college van burgemeester en wethouders maakt gebruik van de mogelijkheid om de programmeringsafspraken, zoals ze worden genoemd, te maken. Alleen op die manier kan de gemeente nog enigszins sturen op de tijd en plaats en het aantal windmolens.

 

Plan voor vier windmolens

Tegelijkertijd met het openbaar maken van deze afspraken is een concrete aanvraag voor windmolens openbaar gemaakt. De aanvraag gaat over plaatsing van vier windmolens in de A1-zone en dan specifiek in het gebied bij Colmschate Zuid en het bedrijvenpark A1-ten zuiden van de A1. Alleen voor dit gebied is er een plan voor windmolens dat voldoet aan de gemaakte afspraken. Dit plan wordt dus als eerste ingediend bij de provincie.

 

Communicatie bewoners

De partij die de windmolens in het gebied wil plaatsen informeert bewoners in het gebied over dit plan. Zo wordt binnenkort bijvoorbeeld een bijeenkomst georganiseerd waar bewoners met hun vragen terecht kunnen. De gemeente Deventer is daar ook aanwezig.

 

Meepraten, meedenken 

De provincie en de partij die de windmolens in het gebied wil plaatsen zijn ervoor verantwoordelijk dat omwonenden kunnen meepraten en meedenken (participatie) in de realisatie van de windmolens. Hier is nog ruim de tijd voor. Vanaf de start van een windmolenproject duurt het vaak nog 6 tot 8 jaar voordat de windmolens worden gebouwd. De gemeente Deventer dringt bij beide partijen aan op het goed betrekken van omwonenden en wil ook zelf als belanghebbende goed betrokken worden.

 

Inhoud afspraken 

In de programmeringsafspraken staat het maximumaantal op te wekken GWh dat door de provincie wordt opgelegd voor het zoekgebied. Voor de A1 zone is dat 149 gigawattuur (GWh), wat gelijk staat aan 7 windmolens die 20GWh per molen opwekken. De resterende 9 GWh wordt opgewekt door de twee windmolens die al in het gebied staan.

 

Inzet gemeente

De gemeente heeft altijd ingezet op de door de gemeenteraad vastgestelde 63 GWh windenergie. De provincie legt de gemeente nu 149 GWh op. Meer windenergie is nodig omdat de provincie zelf een verbod op nieuwe zonnevelden heeft ingesteld.

 

Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt gevraagd deze afspraken te bekrachtigen. Vanaf 24 april spreekt de gemeenteraad over deze afspraken. Met het maken van deze afspraken kan de gemeente nog enigszins sturen op de tijd en plaats en het aantal windmolens. Want als de gemeente die afspraken niet maakt, is het mogelijk dat er in de hele gemeente meer windmolens worden geplaatst. 

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina Windenergie.

 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op XFacebook en Instagram.