Bathmen

Het dorpscentrum van Bathmen bestaat uit ongeveer 5.000 m2 winkelvloeroppervlak. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat dit allemaal redelijk verspreid door de kern heen ligt.

In het recent opgestelde centrumplan zijn er plannen opgenomen om de detailhandel meer te concentreren rondom de Schoolstraat en de Brink.

English Deutsch