Logo gemeente Deventer

Online in ondertrouw gaan

U kunt online de datum van uw huwelijk of partnerschapsregistratie vastleggen en hiervan een melding doen.

Bij uw online melding is het handig dat u een aantal beslissingen heeft genomen en dat u bepaalde documenten bij de hand heeft:

  • uw keuze voor de dag, het tijdstip en de locatie van uw plechtigheid;
  • de brief van de locatie waar de plechtigheid plaatsvindt. Gaat het om een eenmalig aangewezen locatie, dan heeft u het besluit van de gemeente nodig.
  • trouwt u of registreert u uw partnerschap in het stadhuis, dan reserveert u de ruimte tijdens de melding. Wilt u kosteloos trouwen of uw partnerschap registreren, dan kunt u de melding niet online doen;
  • uw keuze voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Alleen als u een afspraak heeft gemaakt met de trouwambtenaar, kunt u de naam vermelden in uw melding;
  • heeft u een buitengewoon ambtenaar die benoemd is voor 1 dag? Dan heeft u het besluit van de gemeente nodig;
  • de kopieën van de legitimatiebewijzen van u, uw partner en de getuigen.

De gevraagde bestanden voegt u toe tijdens het doen van de online melding.


Toespraak

Wilt u een toespraak, maar heeft u nog geen voorkeur voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand? Vul dan in ‘geen voorkeur babs met toespraak'. Als u geen toespraak wilt of als een familielid of vriend de toespraak houdt, dan vult u in ‘abs zonder toespraak’.


Kosten

U betaalt direct de kosten voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie, de eventuele toespraak door een trouwambtenaar en het eventuele trouwboekje.


Feestdagen

Wilt u op een feestdag trouwen of uw partnerschap registreren? Op deze dagen geldt een zondagstarief. Valt de feestdag niet op een zondag, dan ontvangt u via de post een rekening voor de extra kosten. Tijdens uw online melding kunnen deze kosten niet direct berekend worden. Het gaat om de feestdagen nieuwjaarsdag, Koningsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en 1e en 2e kerstdag.


Bevestiging

Nadat wij uw online melding ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging via de e-mail.

Is uw melding akkoord is, dan ontvangt u hiervan een bevestiging. Deze bevestiging krijgt u ook via de e-mail. Is de melding niet akkoord of hebben wij vragen, dan nemen wij contact met u op.


Online melding niet altijd mogelijk

Het is niet altijd mogelijk een online melding te doen van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap:

  • als u beiden of 1 van u beiden niet in Nederland is geboren;
  • als u beiden of 1 van u beiden in het buitenland woont;
  • als u beiden of 1 van u beiden niet de Nederlandse nationaliteit heeft;
  • wanneer u kosteloos wilt trouwen.

In dit geval neemt u ruim van te voren contact op met Publiekscontacten via telefoonnummer 14 0570.