Logo gemeente Deventer

Precariobelasting betalen

Precariobelasting betaalt u voor het hebben van voorwerpen in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Bij de voorwerpen valt onder andere te denken aan terrassen, balkons, uithangborden, luifels en uitstallingen.

Staat u met verkoopwaar op een markt en heeft u voorwerpen in, op of boven gemeentegrond? Dan betaalt u daarvoor marktprecariobelasting.

De precariobelasting wordt geheven door een aanslag.

Voor precariobelasting gelden verschillende tarieven. U vindt deze tarieven in de Verordening Precariobelasting van gemeente Deventer. De tarieven van de marktprecariobelasting vindt u in de Verordening marktprecariobelasting.

Binnen 6 weken na dagtekening kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de aanslag precariobelasting. U stuurt uw bezwaarschrift per post naar:

Regionale Belastingsamenwerking
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.