Logo gemeente Deventer

Burgemeester Ron König

Burgemeester Ron König

Burgemeester Ron König

Ron König werd op 6 juni 2019 als burgemeester van Deventer geïnstalleerd door commissaris van de Koning Andries Heidema. Lees de toespraak (pdf, 150 KB) van Ron König ter gelegenheid van zijn installatie.

Portefeuille Ron König

  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Handhaving en Toezicht
  • Burger en Bestuur & Publieke Dienstverlening
  • DOWR / Bedrijfsvoering / ICT
  • Omgevingsdienst
  • Hanze

Wijkwethouder

Ron König is wijkwethouder voor de kernen/het buitengebied.

Benoemingen en nevenfuncties

Bekijk de benoemingen en nevenfuncties van Ron König.

Contact opnemen

Stuur een e-mail of bel met bestuurssecretaresse Sabine Derks, telefoon 0570 - 693435. U kunt ook bellen via het algemene nummer 14 0570.

Twitter

Volg Ron König via Twitter.

Bijlage Grootte
Toespraak Ron König 153,5 KB