Logo gemeente Deventer

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

U vindt hier de ruimtelijke plannen van de gemeente Deventer bij elkaar.

Lees meer

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren.

Lees meer

Structuurvisies

Structuurvisies zijn net als bestemmingsplannen instrumenten uit de Wet Ruimtelijke Ordening. Deze plannen worden na inspraak vastgesteld en zijn bepalend voor de mogelijkheden en regels van een gebied.

Lees meer

Overige ruimtelijke plannen

Een overzicht van overige ruimtelijke plannen, zoals masterplannen en stedebouwkundige plannen.

Lees meer

Geluidsanering

Op deze pagina vindt u de saneringen op basis van de Wet Geluidhinder. In de tekst leest u of u op een ontwerp kunt reageren.

Lees meer