Logo gemeente Deventer

Informatie over het omgevingsplan

In het omgevingsplan staan regels over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.

Omgevingsplan

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hierin komen verschillende wetten voor de leefomgeving samen. Ook de regels voor de ruimtelijke ordening zijn opgenomen in de Omgevingswet. De Omgevingswet regelt dat de gemeente een omgevingsplan moet hebben. In het omgevingsplan staan regels over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Dit zijn bijvoorbeeld regels over waar u mag bouwen, maar ook over het aansluiten op een riolering of over geluid rondom een weg. Kijk voor meer informatie op Omgevingsplan Deventer.

 

Bestemmingsplan

Tot 1 januari 2024 maakte de gemeente bestemmingsplannen op basis van de Wet ruimtelijke ordening. Deze bestemmingsplannen maken nu onderdeel uit van het omgevingsplan.

Bestemmingsplannen bevatten regels over bijvoorbeeld het gebruik van de grond, maar ook over de maximale hoogte en breedte van gebouwen. Ruimtelijke, functionele en verkeerskundige aspecten werden in het bestemmingsplan vastgelegd.

 

Plankaart, regels en toelichting

Een bestemmingsplan bestond uit 3 onderdelen:

  • Een plankaart, dat is een soort landkaart van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft;
  • De regels, die beschrijven wat voor soort bebouwing er mag plaatsvinden. Daarnaast leggen de regels vast hoe er gebouwd mag worden. Zo wordt bijvoorbeeld de maximale hoogte of breedte van bouwwerken genoemd;
  • een toelichting, hierin zijn de kenmerken van het gebied vastgelegd. Ook maakt de gemeente in de toelichting duidelijk wat haar bedoelingen zijn met het gebied of de buurt.


Inzien omgevingsplan

Alle bestemmingsplannen maken nu onderdeel uit van het omgevingsplan. Een omgevingsplan beschrijft wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Het omgevingsplan kan van belang zijn voor u.

Bijvoorbeeld als u uw huis of bedrijf wilt uitbreiden, of een garage wilt bouwen. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn, dan kunt u via het Omgevingsloket checken of u bijvoorbeeld een vergunning nodig heeft. 

Wilt u weten welke ontwikkelingen mogelijk zijn op uw perceel of op een andere locatie? Ook dan kunt u terecht op het Omgevingsloket.  Via 'regels op de kaart' is het Omgevingsplan in te zien en vindt u de regels die gelden op uw locatie. Op Omgevingsplan Deventer vindt u een toelichting op het gebruik van 'regels op de kaart'.

Ook kunt u het omgevingsplan digitaal inzien in het stadhuis, Grote Kerkhof 1. Een medewerker van de gemeente kan u daar helpen het Omgevingsloket te raadplegen.

 

Wijzigingen van het omgevingsplan die in procedure zijn

Tot 1 januari 2024 was het zo dat er bij het wijzigen van ruimtelijke regels een herziening van het bestemmingsplan vastgesteld werd. Met de Omgevingswet wordt voor het wijzigen van regels het omgevingsplan gewijzigd. Bijvoorbeeld om een ontwikkeling mogelijk te maken, zoals het bouwen van nieuwe woningen waar dat eerder niet mocht. 

Bestemmingsplannen en wijzigingen van het omgevingsplan doorlopen een juridische procedure. Online bekijkt u de wijzigingen omgevingsplan die in procedure zijn. Of u kunt reageren op de wijziging, leest u bij de wijziging zelf. Ook wordt uitgelegd waar u de wijziging van het omgevingsplan kunt inzien.

 

Voorbereidingsbesluiten

Voorafgaand aan het opstellen van een bestemmingplan kan een voorbereidingsbesluit worden genomen.