Logo gemeente Deventer

Chw bestemmingsplan Deventer stad en dorpen, 1e herziening - Vastgesteld

Het bij raadsbesluit van 24 mei 2023 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Chw Deventer stad en dorpen, 1e herziening’ heeft tot en met 13 juli 2023 ter inzage gelegen. 

 

Inhoud

Het plangebied bestaat uit meerdere losse locaties (postzegels) verspreid over het stedelijke gebied van de gemeente Deventer. Met dit bestemmingsplan worden voornamelijk omissies hersteld in het 'Chw bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen (delen A, B, C en D)’. Tevens wordt een aantal percelen/onderdelen in overeenstemming gebracht met de huidige feitelijk aanwezige situatie.

Verder is er een afwijkingsbevoegdheid opgenomen in de functie agrarisch, die het mogelijk maakt om relatief snel en goedkoop, maar met de nodige waarborgen omkleed, kleinschalige particuliere initiatieven voor zonnepanelen te realiseren. Deze afwijkingsbevoegdheid is alleen bedoeld voor zonnepanelen t.b.v. de energiebehoefte van de eigen woning en de bijbehorende voorzieningen. 

Nu wordt er nog relatief kort voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een herziening van het bestemmingsplan opgesteld om omissies te herstellen. Een groot voordeel hiervan is dat het straks eenvoudiger wordt een kloppend omgevingsplan op te stellen. 

 

Wijzigingen bestemmingsplan

Na aanleiding van een zienswijze zijn er twee kleine wijzigingen gedaan aan artikel 246 ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’. Zie voor meer informatie de ‘Reactienota Zienswijzen Chw Deventer stad en dorpen, 1e herziening’.

Verder zijn ambtshalve diverse wijzigingen in het plan aangebracht. Het betreft hoofdzakelijk het herstellen van omissies op de verbeelding om de bestaande rechten niet aan te tasten. Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de ‘Nota Ambtshalve wijzigingen Chw Deventer stad en dorpen, 1e herziening’.

 

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u digitaal inzien op:

https://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/manifest/NL.IMRO.0150.Chw036-VG01/

 

Ook kunt u het bestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Raadpleeg voor uw bezoek de website van de gemeente voor de openingstijden en voorwaarden. Of neem contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente Deventer: 14 0570.

 

Reageren

Het bestemmingsplan ‘Chw Deventer stad en dorpen, 1e herziening’ heeft van donderdag 1 juni tot en met donderdag 13 juli 2023 ter inzage gelegen. De reactietermijn is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk op dit plan te reageren. 

Voortgang

Er is op dit plan beroep ingediend bij de Raad van State. Daarom is het plan, in afwachting van de uitspraak in deze beroepszaak, nog niet onherroepelijk.