Logo gemeente Deventer

Chw Colmschaterstraatweg 20 - Ontwerp

Het ontwerp bestemmingsplan Chw Colmschaterstraatweg 20 heeft tot en met 27 december 2023 ter inzage gelegen. 

 

Inhoud 

Op het perceel aan de Colmschaterstraatweg 20 in Schalkhaar bevindt zich een woning met een schuur. De planvorming voorziet in de realisatie van vijf levensloopbestendige woningen op het perceel: de bestaande schuur wordt verbouwd tot twee woningen, twee te bouwen twee-onder-een kap woningen en één te bouwen vrijstaande woning. De bestaande woning blijft behouden.

 

Inzien 

Het ontwerp bestemmingsplan kunt u inzien op: 

https://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/manifest/NL.IMRO.0150.Chw043-OW01/

 

Ook kunt u het plan met bijbehorende documenten inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Raadpleeg voor uw bezoek de website van de gemeente voor de openingstijden en voorwaarden. Of neem contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente Deventer: 14 0570

 

Reageren 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Chw Colmschaterstraatweg 20’ heeft van donderdag 16 november tot en met woensdag 27 december 2023 ter inzage gelegen. De reactietermijn is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk op dit plan te reageren. 

 

Wat gebeurt er met uw reactie? 

Na de inzage periode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde “reactienota”. Mogelijk wordt het bestemmingsplan op onderdelen aangepast. Vervolgens wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Het vervolg 

Tegen het bestemmingsplan kan na het vaststelling van het plan door de gemeenteraad beroep aangetekend worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Bijlage Grootte
1. Ontwerp raadsbesluit 110,3 KB
2. Digitale link 49,8 KB