Logo gemeente Deventer

Schaapskudde

Ongeveer 250 schapen begrazen onder begeleiding van herderin Marianne verschillende gebieden in Deventer.

De schapen houden de grassen, kruiden en andere planten kort en verspreiden zaden door hun vacht en uitwerpselen. Plantensoorten, maar ook insecten reizen mee met het schaap en kunnen zich zo verspreiden. 

De schapen bestrijden op milieuvriendelijke manier de plant de berenklauw. Ook zorgen ze voor afwisseling in de bodem. Op afgestemde tijden komen de schapen terug op dezelfde plek en houden zo de bloemrijke plantengroei in stand.

 

Schaapstrek

In de zomerperiode is de kudde in Deventer te vinden. Hoe vaak de schapen komen en hoe lang ze blijven hangt af van hoe hard het gras en onkruid groeien. De kudde graast onder begeleiding van een herder en overnacht in een afgezet deel van het gebied.

 

Waar lopen de schapen?

De schapen lopen een route door de stad en houden zo de natuurgebieden kort.

  • Bekijk de kaart met de gebieden waar de schaapskudde graast.

 

Duurzaam onderhoud

Behalve dat het een mooi gezicht is om schapen te zien grazen, is dit een duurzame manier van onderhoud. De schapen onderhouden de natuurgebieden op een natuurlijke manier zodat planten en bloemen goed kunnen groeien, zaden worden verspreid en er een grote variatie flora en fauna ontstaat.

Insecten, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren ondervinden van schapenbegrazing geen nadelen. Ook is er bij inzet van schapen, in plaats van machines, geen sprake van uitstoot van schadelijke stoffen en brandstofgebruik.

 

Herderin

Bekijk de actuele informatie over de schaapskudde op de website van de herderin, Marianne Gaspersz: www.deventerschaapskudde.nl.

Langskomen op de plek waar de kudde graast kan altijd. De herderin kan van alles vertellen over de schapen en wat een kudde betekent voor de natuur.

 

Wandelen met de hond

Honden en schapen gaan niet altijd goed samen. Het is daarom extra belangrijk uw hond in de omgeving van de kudde goed aan te lijnen. Overigens geldt binnen de bebouwde kom en buiten de losloopterreinen al een aanlijnplicht. Bekijk de regels bij Honden uitlaten, u vindt hier ook de Hondenuitlaatkaart.