Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Schuldregelingstraject

Een schuldregelingstraject is voor mensen die niet voldoende geld hebben om de schulden terug te betalen. Het BAD kan u helpen om afspraken te maken met de schuldeisers. Dit traject duurt minimaal 36 maanden en heeft verschillende stappen.

Stap 1: Op orde brengen

Voor wij aan de slag kunnen met uw schulden moet er veel geregeld worden:

  • er is een persoonlijk plan gemaakt en u ontvangt de juiste begeleiding;
  • er is bekend hoeveel u moet aflossen per maand;
  • uw inkomsten zijn hoger dan uw uitgaven;
  • de oorzaken van uw schulden moeten zoveel mogelijk zijn weggenomen;

Deze stap kan veel tijd kosten.

Stap 2: Tekenen schuldregelingsovereenkomst

Als bovenstaande geregeld is, tekent u de schuldregelingsovereenkomst. We starten met het regelen van uw schulden. Vanaf dit moment lost u 36 maanden af.

Stap 3: Overzicht van uw schulden

U heeft gegevens van al uw schuldeisers bij ons ingeleverd. Met deze schuldeisers nemen wij contact op om de hoogte van uw schulden op te vragen. Wij vragen hen ook om de incasso stop te zetten en geen verdere kosten te maken. Een schuldeiser is niet verplicht om hieraan mee te werken.

Stap 4: Schuldoverzicht controleren

Na ongeveer 7 weken hebben wij een overzicht van uw schulden. Dit overzicht ontvangt u om het te controleren. Het is belangrijk dat alle schulden op het overzicht staan. Als het nodig is, kunt u het overzicht nog aanvullen. Daarna mag u het ondertekenen en naar ons sturen.

Stap 5: Voorstellen versturen

Nadat u het schuldoverzicht heeft ondertekend, sturen wij een aflosvoorstel aan uw schuldeisers. Hierin staat hoeveel u kunt aflossen de komende drie jaar.

Stap 6: Wat als de schuldeiser niet meewerkt?

Soms zijn schuldeisers het niet eens met het aflosvoorstel. Wij gaan dan met hen in overleg. Daarvoor hebben wij soms extra informatie van u nodig. Wij vragen de schuldeisers daarna om alsnog akkoord te gaan met het voorstel.

Stap 7: Resultaat schuldregeling

Geslaagde schuldregeling

Als alle schuldeisers akkoord zijn met het voorstel, lost u in totaal 36 maanden af. Als u zich aan alle afspraken houdt, bent u daarna schuldenvrij.

Geen regeling mogelijk

Als niet al uw schuldeisers akkoord gaan met het voorstel, is het schuldregelingstraject niet geslaagd. We kunnen dan de rechtbank vragen de schuldeisers te verplichten mee te werken aan de schuldenregeling. Dat doen we met een beroep op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Als ook dat niet lukt, dan kijken we of uw schulden onder controle kunnen houden. Mogelijk kan Duurzaam Financiële Dienstverlening (DFD) u helpen.

Verschil schuldbemiddeling en schuldsanering

Een schuldregelingstraject kent twee verschillende vormen; een schuldbemiddeling en een schuldsanering. Welk traject wordt gekozen, is per persoon verschillend.

Schuldbemiddeling

Is er een kans dat uw inkomen de komende drie jaar verandert? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een schuldbemiddeling.

Met de schuldeisers wordt een voorlopig aflosbedrag afgesproken. Als er iets verandert in uw inkomen, uitgaven of gezin, dan verandert ook het aflosbedrag.

Jaarlijks controleren wij of u het afgesproken bedrag heeft afgelost. Heeft u dit 36 maanden gedaan? En u heeft zich aan alle andere afspraken gehouden? Dan hoeft u de rest van deze schulden niet meer terug te betalen.

Schuldsanering (lening voor de schuldregeling)

Is de kans klein dat uw inkomen de komende drie jaar verandert? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een schuldsanering.

Met de schuldeisers wordt een vast bedrag afgesproken dat zij ontvangen. De Kredietbank Salland en omstreken geeft u een lening waarmee dit bedrag in een keer betaald wordt. U moet in 36 maanden deze lening terugbetalen aan de Kredietbank. Deze lening wordt een saneringskrediet genoemd.

Contact

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder. Bekijk de contactgegevens van het BAD.

English Deutsch