Topicuscarre

Het aantrekken en behouden van talentvolle IT-collega’s is cruciaal voor de groei en toekomst van Topicus.

Topicus heeft de wens haar kantoren tegenover het station herontwikkelen, zodat dit een aantrekkelijke plek wordt om te werken, te leren, te wonen en te ontspannen. Met het plan om een campus aan de Singel te realiseren is Topicus naar de gemeente gegaan.

Ontwikkelperspectief

De gemeente heeft verkend wat er mogelijk is op deze beeldbepalende plek. Dit is verwerkt in het Ontwikkelperspectief (pdf, 3 MB). Voor omwonenden en andere belanghebbenden zijn het in kader van het participatietraject in 2020 meerdere bijeenkomsten georganiseerd om hierover in gesprek te gaan. Alle informatie over dit traject kunt u terugvinden op www.topicus.nl/campus. Naar aanleiding van de feedback zijn aanpassingen gedaan in het Ontwikkelperspectief. De gemeenteraad heeft het Ontwikkelperspectief vastgesteld.

Kwaliteitsteam

Een aantal onafhankelijke specialisten kijkt mee bij de planvorming en adviseert over de kwaliteit. Het kwaliteitsteam is benoemd door het college en wordt betaald door de gemeente Deventer. Het kwaliteitsteam bestaat uit:

  • Bert Dirrix (Diederen Dirrix architecten), aandachtsveld architectuur en stedenbouw;
  • Paul Meurs (Steenhuis Meurs), aandachtsveld cultuurhistorie en transformatieopgave, in Deventer al betrokken bij het Beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad;
  • Philomene van der Vliet (Boomlandscape), aandachtsveld landschap en openbare ruimte.

Masterplanfase

In de fase van het opstellen van het concept masterplan zal het Kwaliteitsteam de ontwikkeling begeleiden en toetsen. Naast het Kwaliteitsteam zullen de bestaande adviesorganen ook adviseren. De werkwijze van het Kwaliteitsteam is afgestemd met de PAR (Planadviesraad Welstand, Monumenten en Beschermd Stadsgezicht). Het Kwaliteitsteam zal de PAR tussentijds informeren en de PAR zal haar onafhankelijk adviserende rol blijven vervullen.

In het concept Masterplan zal een nadere verkennende ontwerpstudie opgenomen moeten zijn naar de ruimtelijke mogelijkheden van de locatie gebaseerd op de vastgestelde kwaliteitscriteria. Deze kwaliteitscriteria worden door het Kwaliteitsteam dusdanig geformuleerd dat het transparante en toetsbare criteria worden.

Het Kwaliteitsteam heeft op basis van een cultuurhistorische analyse de kernwaarden en uitgangspunten (pdf, 125 KB) geformuleerd voor het ontwerpteam van Topicus. De nadere verkennende ontwerpstudie moet leiden tot een passend volume in maat, schaal, verfijning en korrelgrootte met voldoende aandacht voor groen, toegankelijkheid en luchtigheid.

Contact

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Karen Kloet, projectassistent PRO:

Luchtfoto met verduidelijking locatie kantoren Topicus

English Deutsch