Topicuscarre

Het aantrekken en behouden van talentvolle IT-collega’s is cruciaal voor de groei en toekomst van Topicus.

Topicus heeft de wens haar kantoren tegenover het station herontwikkelen, zodat dit een aantrekkelijke plek wordt om te werken, te leren, te wonen en te ontspannen. Met het plan om een campus aan de Singel te realiseren is Topicus naar de gemeente gegaan.

De gemeente heeft verkend wat er mogelijk is op deze beeldbepalende plek. Dit is verwerkt in het Ontwikkelperspectief (pdf, 3 MB). Hierover zijn we met Topicus, omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek.

Bijeenkomsten

Voor omwonenden en andere belanghebbenden zijn het in kader van het participatietraject in 2020 meerdere bijeenkomsten georganiseerd om in gesprek te gaan over het Concept Ontwikkelperspectief. De documenten en overige communicatie hierover kunt u terugvinden op www.topicus.nl/campus. Naar aanleiding van de feedback zijn aanpassingen gedaan in het Ontwikkelperspectief.

De gemeenteraad heeft onlangs het Ontwikkelperspectief vastgesteld. Daarbij heeft het college aangegeven dat een aantal onafhankelijke specialisten gaat meekijken bij de planvorming en gaat adviseren over de kwaliteit. Zie het nieuwsbericht Kwaliteitsteam benoemd voor ontwikkeling Topicus Campus.

Contact

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Asieh Baher, projectassistent PRO:

Luchtfoto met verduidelijking locatie kantoren Topicus

English Deutsch