Logo gemeente Deventer

Op straat of aan de deur verkopen

Venten is het verkopen van goederen of het aanbieden van diensten op een openbare plaats in de openlucht of huis-aan-huis. Onder venten valt ook het verkopen van abonnementen, bijvoorbeeld op een krant of tijdschrift.

U mag huis-aan-huis venten in heel Deventer tussen 09.00 en 21.00 uur, van maandag tot en met zaterdag. Daar heeft u geen ontheffing voor nodig. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Verkoopt u loten of verkoopt u voor een goed doel? Dan heeft u wel een ontheffing nodig. Venten op openbare plaatsen is niet toegestaan in het winkelgebied van de Deventer binnenstad.

In de Deventer binnenstad en in het Boreelgebied mag u helemaal niet venten zonder ontheffing. Bekijk de kaart Ventverbod Deventer binnenstad.

In bepaalde andere, aangewezen, gebieden mag u wel venten, maar daar gelden aanvullende voorwaarden voor het venten op openbare plaatsen. Dat zijn extra regels om het ook in drukkere gebieden voor iedereen prettig te houden.

Gebieden waar de extra voorwaarden gelden:

U mag ook in deze gebieden venten, als u zich houdt aan de voorwaarden:

  • venten met maximaal 2 personen tegelijk;
  • niet venten voor de ingang van een woning, winkel, horecagelegenheid of kantoor;
  • 5 meter afstand houden van een terras;
  • 50 meter afstand houden van andere venters / straatartiesten / donateur- of ledenwervers / aanbieders van gedrukte of geschreven stukken;
  • niet venten op een markt of evenemententerrein (tijdens markt of evenement);
  • maximaal 30 minuten venten op 1 plek, daarna minstens 50 meter verderop venten;
  • maximaal 2 keer per dag op dezelfde plek venten, met minimaal een uur ertussen;
  • geen voetgangers of verkeer hinderen;
  • geen geluids- of andere overlast veroorzaken;
  • afval zelf opruimen.

Ook hier mag u alleen venten van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur. Er is 1 uitzondering: koopzondag. In de aangewezen gebieden mag u ook op koopzondag venten, tussen 13.00 en 21.00 uur.

Als u op een andere tijd of plaats wilt venten, kunt u de mogelijkheden voor een ontheffing bespreken. Neem contact op met team Ondernemen & Vergunningen, telefoon 14 0570.

Loten verkopen

Verkoopt u loten aan de deur of op een openbare plaats in de openlucht, dan heeft u een vergunning nodig op grond van de Wet op de Kansspelen.

Goed doel

Er is sprake van een geldinzameling als u bijvoorbeeld waardebonnen, ansichtkaarten of kalenders verkoopt, waarbij de opbrengst geheel of gedeeltelijk bestemd is voor een liefdadig of ideëel doel. U heeft hiervoor een collectevergunning nodig.