Logo gemeente Deventer

Leegstaand pand tijdelijk verhuren

Wanneer uw woning tijdelijk leeg staat omdat uw woning te koop staat en u zelf al bent verhuisd, mag u uw woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet. Het voordeel is, dat u uw huurder geen  huurbescherming hoeft te geven. Vraag hiervoor een vergunning tijdelijke verhuur aan bij de gemeente.

Aanvragen vergunning

Wilt u uw woning tijdelijk verhuren in verband met leegstand?

U kunt de vergunning online aanvragen. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging (pdf) met een zaaknummer. Een huurprijscheck is niet nodig.

Heeft u vragen? Bel ons dan of kom naar het stadhuis. 

Voorwaarden vergunning Leegstandwet

Uw te verhuren pand moet voldoen aan voorwaarden. De gemeente toetst uw aanvraag aan de hand van de criteria van de Leegstandwet.

U kunt op grond van de Leegstandwet (artikel 15) woonruimte tijdelijk verhuren, maar alleen bij:

 1. woonruimte die te koop staat en
  • nog nooit bewoond is geweest, of
  • de eigenaar er zelf in heeft gewoond in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan, of
  • slechts 3 jaar verhuurd is geweest in de periode van 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan;
 2. woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning;
 3. woonruimte in een gebouw dat in afwachting is van een andere bestemming.

De vergunning geldt maximaal 5 jaar. Voor woonruimte die zal worden gesloopt of gerenoveerd geldt een maximale verhuurtermijn van 7 jaar en voor panden zonder woonfunctie zelfs 10 jaar.

De huurovereenkomst

U moet een schriftelijke huurovereenkomst met de huurder opstellen, waarbij de volgende bepalingen zijn opgenomen:

 • De opzegtermijn van de verhuurder is 3 maanden of langer;
 • De opzegtermijn voor de huurder is 1 maand of korter;
 • De huurovereenkomst duurt ten minste 6 maanden;
 • De overeengekomen huurprijs.

Verlenging van de vergunning is niet mogelijk, het betreft een eenmalige regeling. Dit is alleen anders voor vergunningen die voor 1 juli 2013 zijn afgegeven.

Een vergunning tijdelijke verhuur kost € 142. U ontvangt hiervoor een factuur.