Logo gemeente Deventer

Vakantie doorgeven bij bijstandsuitkering

Als u een uitkering ontvangt en u gaat op vakantie, dan moet u dat melden. Als u voor een periode naar het buitenland gaat, moet u daarvoor toestemming vragen.

  • Gaat u op vakantie, of voor een periode naar het buitenland? Dan moet u zich 4 weken van te voren melden bij de balie van Werk en Inkomen;
  • Als u tijdens uw vakantie in Nederland blijft, dan moet u dat melden aan uw contactpersoon;
  • Als u voor een periode naar het buitenland wilt dan moet u dat aanvragen. U vult daarvoor een formulier in bij de balie van Werk en Inkomen;
  • De gemeente stuurt u binnen 4 weken een brief waarin deze toestemming wordt gegeven of onthouden.

Wat heeft u nodig?

Een geldig legitimatiebewijs.

  • Als u een uitkering ontvangt, krijgt u deze gedurende maximaal 4 weken vakantie per kalenderjaar doorbetaald.
  • U moet altijd vooraf toestemming krijgen.
  • Na terugkomst van uw vakantie meldt u zich persoonlijk, op de 1e werkdag na terugkomst. Neem hierbij uw legitimatiebewijs mee.
  • U vult na terugkomst een formulier in bij de balie van Werk en Inkomen.

Voor het doorgeven van uw vakantie kunt u terecht bij de balie Werk en Inkomen.