Veilig ondernemen

De gemeente wil de criminaliteit tegen bedrijven verminderen. Door betere controle, opsporing en preventieve maatregelen.

Dat doet de gemeente in samenwerking met andere gemeenten, openbaar ministerie, politie en bedrijfsleven.

Bedrijveninbraak

Wat kunt u zelf doen om een inbraak te voorkomen?

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is ingesteld om schade door criminaliteit en onveiligheid te beperken. Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor KVO-certificatie in aanmerking als zij maatregelen op het gebied van veiligheid nemen. Lees meer op www.kvodeventer.nl

Georganiseerde criminaliteit

De gemeente werkt samen met anderen om te zorgen dat de noodzakelijke maatregelen genomen worden om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Meer informatie:

Wet Bibob

De Wet Bevordering Integriteits Beoordeling (Bibob) geeft overheden de mogelijkheid om bedrijven en personen te screenen. Zo kan worden nagegaan of vergunningen, subsidies en aanbestedingen zorgvuldig tot stand gekomen zijn. Bureau Bibob voert op verzoek van de gemeente de integriteitscreeningen uit.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Preventiewijzer Veilig Ondernemen 168,7 KB
English Deutsch