Logo gemeente Deventer

Goederenvervoer per spoor

Vanaf 2015 kunnen minder goederentreinen over de Betuweroute rijden, omdat er een extra spoor in Duitsland wordt aangelegd. Goederentreinen moeten daarom gebruik maken van omleidingsroutes, onder meer via Deventer.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en ProRail zijn samen verantwoordelijk voor het 3e spoor en het gebruik van de omleidingsroutes.

 

Wat betekent dat voor Deventer?

In de periodes dat er in Duitsland wordt gewerkt aan het spoor, neemt het aantal treinen op de omleidingsroutes toe. Naar verwachting rijden er dan 5 tot 10 extra goederentreinen per dag via Deventer. Wanneer er tijdelijk meer treinen rijden, kan de omgeving daar extra hinder van ondervinden. Het kan dan gaan om een toename van geluid en trillingen. Ook kunnen overwegen vaker en langer dicht zijn omdat er meer treinen langsrijden. Het vervoer van gevaarlijke stoffen zal zo veel mogelijk over de bestaande Betuweroute plaatsvinden.

 

Omgeleide treinen

De extra omgeleide treinen die via Deventer gaan rijden, komen naar verwachting vooral uit de richting Apeldoorn. Een kleiner deel van de treinen kan worden omgeleid via de route Arnhem-Deventer-Oldenzaal grens. Deze treinen keren in Deventer. Ook voor deze extra treinbewegingen geldt dat dit alleen mogelijk is als dit past binnen de wettelijke kaders.

 

Omleidingen tijdens bouw 3e spoor

Om de werkzaamheden voor het 3e spoor te kunnen uitvoeren, zijn buitendienststellingen nodig. Hierdoor kunnen er in 2016 en 2017 minder treinen gebruik maken van de Betuweroute. In 2015 worden in Nederland al een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd waarvoor omleidingen nodig zijn.

 

Wat merken de omwonenden van de aanleg

Tijdens de periodes dat er wordt gewerkt aan het spoor, zal het aantal treinen op de omleidingsroutes toenemen. Wanneer er tijdelijk meer treinen rijden, kan de omgeving daar extra hinder van ondervinden. Het kan dan gaan om een toename van geluid en trillingen. Ook kunnen overwegen vaker en langer dicht zijn omdat er meer treinen langsrijden. Het vervoer van gevaarlijke stoffen zal zo veel mogelijk over de Betuweroute plaatsvinden.

 

Meer informatie

 

Vragen