Logo gemeente Deventer

Vervoersvoorziening, gehandicapten en ouderen

U kunt een vervoersvoorziening (Wmo-Taxipas) aanvragen bij Team Toegang Wmo als u niet zelfstandig kunt reizen. U komt hiervoor in aanmerking als u langdurig niet kunt reizen met het openbaar vervoer en u geen andere manier heeft om u te (laten) vervoeren. 

Het Wmo vervoer is bedoeld voor sociaal en recreatief vervoer in en om Deventer. PlusOV regelt het vervoer en is een samenwerking van een aantal gemeenten in de regio. De taxi haalt u thuis op en vervoert u naar een bezoek aan familie en vrienden of activiteiten in uw vrije tijd. U reist over het algemeen samen met anderen. U betaalt voor iedere rit een bijdrage.

Let op: PlusOV vervoert u niet naar werk, school of dagbesteding. Voor behandeling in het ziekenhuis kunt u gebruik maken van Zittend ziekenvervoer via de zorgverzekering.

Hoe werkt het?

Stap 1: Neem contact op met team Toegang Wmo
U neemt contact op met Team Toegang Wmo door het meldingsformulier (Pdf, 415 KB) in te vullen.

Stap 2: Ga in gesprek
Na uw melding gaat u in gesprek met een medewerker van team Toegang Wmo. Dit heet een keukentafelgesprek. Het gesprek vindt binnen 6 weken na uw melding plaats. Samen bespreekt u:

  • Uw situatie;
  • Wat u zelf kunt doen;
  • Wat familie/vrienden/buren kunnen doen;
  • Welke zorg en/of ondersteuning u nodig heeft.

Als u wilt kunt u iemand meenemen naar dit gesprek. Dit kan zijn iemand uit uw eigen omgeving of een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Stap 3: Een ondersteuningsplan maken
U krijgt een verslag van het gesprek. Dit heet een ondersteuningsplan. Op basis van dit plan neemt de gemeente binnen 2 weken een besluit. U ontvangt een brief of u ondersteuning krijgt en welke ondersteuning u krijgt.

Vervoersvoorziening melden

Wilt u in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening, dan meldt u dat bij Team Toegang Wmo met het meldingsformulier

Rit reserveren bij PlusOV

Heeft u al een Wmo-vervoerspas? Dan reserveert u uw rit rechtstreeks bij PlusOV op www.plusov.nl.
Voor meer informatie zie www.zorginstituutnederland.nl

 

Tarieven

Voor iedere rit betaalt u een ritbijdrage. Kijk voor de actuele bedragen op www.plusov.nl.

Vergoeding hoger tarief aanvragen

Is uw bestemming tussen de 20 en 25 kilometer dan betaalt u het hogere tarief. U kunt een vergoeding van dit hogere tarief aanvragen bij Publiekscontacten zorg. Dat kan met het aanvraagformulier (pdf, 200 KB).

Aanvraagformulier opsturen
Het ingevulde formulier en de bijlagen (de nota's van PlusOV) kunt u opsturen naar:

Publiekscontacten zorg
Antwoordnummer 225
7400 GC Deventer
(postzegel niet nodig)

Aanvraagformulier afgeven
Het formulier en de nota’s kunt u ook afgeven bij de balie van Publiekscontacten zorg in het stadhuis.

 

Als u niet met het gewone openbaar vervoer kunt reizen

PlusOV verzorgt het vervoer voor de gemeente Deventer. Wanneer u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld vanwege een beperking dan kunt u gebruik maken van PlusOV. Hierbij geldt tot 20 kilometer een gereduceerd tarief. Vanaf 20 kilometer betaalt u een hoger tarief. Voor dit hoger tarief kunt u een vergoeding aanvragen bij Publiekscontacten zorg.

Voor wie zijn de vervoersvoorzieningen?

U komt in aanmerking voor een vervoersvoorziening als:

  • u door een beperking niet zelfstandig kunt reizen;
  • u langdurig afhankelijk bent van de voorziening.

Valys

Voor vervoer buiten de regio (vanaf 25km) kunt u terecht bij Valys. Deze voorziening is niet geregeld door de gemeente Deventer. Voor meer informatie over Valys kijkt u op hun website.

 

U vraagt een vervoersvoorziening aan via Team Toegang Wmo.

Heeft u al een Wmo-taxipas voor PlusOV? Dan geldt:

  • Rit reserveren en betalen: u doet dit rechtstreeks bij www.plusov.nl/klantenservice
  • Vervoerspas: gebruikers (pashouders) van PlusOV ontvangen van PlusOV hun vervoerspas.
  • Vervoerspas verloren: bent u uw PlusOV ververvoerspas kwijt? Neem dan contact op met de gemeente.
  • Klacht indienen: u kunt bij PlusOV terecht voor meer informatie of als u een klacht heeft over het vervoer.

Persoonsgebonden budget

De gemeente kan ondersteuning voor u regelen. Gemeente Deventer heeft daarvoor contracten afgesloten met meerdere zorgaanbieders. U kunt er ook voor kiezen dit zelf te regelen met een Persoonsgebonden budget (Pgb). Hiervoor moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze leest u via Persoonsgebonden budget.

Team Toegang Wmo

Voor uw vraag of melding voor een vervoersvoorziening kunt u terecht bij Team Toegang Wmo.

 PlusOV