Logo gemeente Deventer

Voorschot op bijstandsuitkering

Wanneer u een uitkering heeft aangevraagd en u kunt aannemelijk maken dat u geen geld heeft om bijvoorbeeld eten te kopen, dan kunt u mogelijk een voorschot op uw uitkering krijgen.

Voorschot bijstandsuitkering aanvragen

Neem eerst contact op met uw consulent om te melden dat u een voorschot wilt aanvragen. 

Wat heeft u nodig?

  1. Recente bankafschriften (laatste 3 maanden) van uzelf en de personen die bij u wonen;
  2. Bewijs van schulden (voor zover van toepassing);
  3. Identiteitsbewijs.

Voorschot bijstandsuitkering

Voorwaarde voor een voorschot op uw uitkering is dat u aannemelijk kunt maken dat u geen geld heeft om bijvoorbeeld eten te kopen.

Geen uitkering ontvangen? 

Hebt u geen uitkering ontvangen en denkt u dat wij een fout hebben gemaakt, neem dan contact met ons op. Zonodig kunnen wij snel een oplossing bieden.

Voor informatie over een voorschot van de bijstandsuitkering kunt u terecht in stadhuis Deventer