Logo gemeente Deventer

Vrijwilligerswerk

Als u tijd over heeft en graag anderen helpt, kunt u vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk is werk waar u geen geld voor krijgt. De gemeente ondersteunt en stimuleert dit werk. Bent u langdurig werkloos? U kunt in aanmerking komen voor sociale activering. Dit betekent dat u uw uitkering krijgt en vrijwilligerswerk mag doen.

U heeft een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen?

  • U kunt terecht bij uw gemeente, het UWV Werkbedrijf of de vrijwilligersvacaturebank. Zij kennen instellingen waar u goedgekeurd vrijwilligerswerk kunt verrichten. Tevens hebben zij een vacaturebestand met goedgekeurde werkplekken.

  • U kunt ook zelf op zoek gaan. Heeft u een uitkering van de gemeente en heeft u vrijwilligerswerk gevonden, neemt u dan contact op met uw contactpersoon van het UWV Werkbedrijf. Deze bekijkt of de gemeente de werkplek kan goedkeuren. Is dat het geval, dan ontvangt u een beschikking waarin de goedkeuring is verleend.

Ontvangt u een uitkering, informeert u dan bij uw contactpersoon van het UWV Werkbedrijf of u recht heeft op een uitstroompremie.
 
Vrijwilligerswerk kan een onderdeel zijn van een trajectplan.

Omdat vrijwilligerswerk niet concurrerend mag zijn met normale werkzaamheden, moet de gemeente of een andere uitkeringsinstantie (afhankelijk van wie u de uitkering krijgt) het vrijwilligerswerk goedkeuren. Een vrijwilliger mag iemands werk in loondienst niet verdringen.