Logo gemeente Deventer

Woningaanpassing en voorziening

Als u een ziekte of beperking heeft, kan het nodig zijn om uw woning aan te passen. Veel voorkomende aanpassingen en woonvoorzieningen zijn drempelaanpassingen, een douche- of toiletstoel of een traplift. Deze voorzieningen zijn geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Digitaal melden

U kunt online uw melding doen via het contactformulier van Team Toegang Wmo.

Hoe verloopt een melding?

De gemeente bekijkt of u recht heeft op een woningaanpassing:

  • Soms is een medische keuring of een bouwtechnische keuring nodig door een onafhankelijke keuringsinstantie;
  • Op grond van de keuring wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een aanpassing of woonvoorziening.
  • Een onafhankelijke adviseur maakt een begroting van de kosten en stelt een programma van eisen op. Dit gebeurt alleen bij complexe aanpassingen.
  • Voor complexe aanpassingen vraagt u voor iedere voorziening 3 vergelijkbare offertes aan bij verschillende bedrijven;
  • Na goedkeuring van de gemeente kan de woonvoorziening worden aangebracht;
  • U of uw verhuurder stuurt de rekening naar de gemeente.

Wilt u een overzicht krijgen van de mogelijkheden in uw situatie, dan kunt u eens kijken op de volgende websites. U vindt er tips, zelftesten en een overzicht van producten om langer thuis te blijven wonen:

Zoekt u een specifiek hulpmiddel, dan kunt u kijken op een website over hulpmiddelen. Bijvoorbeeld:

U kunt voor advies ook contact opnemen met een ergotherapeut.

Voor trapliften heeft de gemeente Deventer een contract afgesloten met Otolift. Op www.otolift.nl vindt u meer informatie over trapliften.

Eigen bijdrage

Voor hulp en ondersteuning die u bij de gemeente aanvraagt, betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage bedraagt € 19,00 per maand. Het CAK incasseert dit bedrag. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Heeft u een laag inkomen en kunt u de eigen bijdrage van het CAK niet betalen? Dan kunt u een vergoeding aanvragen bij de gemeente. Lees meer hierover via bijzondere bijstand.

U komt in aanmerking voor een woningaanpassing of woonvoorziening, als u:

  • Door een lichamelijke beperking niet normaal gebruik kunt blijven maken van uw woning;
  • Er door een onafhankelijke keuringsinstantie is vastgesteld dat u beperkingen heeft;
  • Langer dan 6 maanden afhankelijk bent van de woonvoorziening;
  • De woonvoorziening dagelijks gebruikt.

U kunt alleen een woningaanpassing of woonvoorziening krijgen op uw woonadres. Een 2e woning of vakantiewoning valt hier buiten. De gemeente maakt een afweging tussen het aanpassen van uw woning of verhuizen. Dit is onder andere afhankelijk van de hoogte van de kosten. 

Verhuiskostenvergoeding

Als u plotseling om een medische reden moet verhuizen, kunt u in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding. Deze is maximaal € 2.500. Is het aanpassen van uw woning goedkoper, dan krijgt u geen vergoeding.

Persoonsgebonden budget

De gemeente kan ondersteuning voor u regelen. Gemeente Deventer heeft daarvoor contracten afgesloten met meerdere zorgaanbieders. U kunt er ook voor kiezen dit zelf te regelen met een Persoonsgebonden budget (Pgb). Hiervoor moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze leest u via Persoonsgebonden budget.

Voor een aanpassing of woonvoorziening kunt u terecht bij Team Toegang Wmo.