Logo gemeente Deventer

Onthulling nieuwe straatnamen

Zie fotobijschrift op de pagina

In Steenbrugge staan nu 400 woningen. Begin mei 2023 zijn de aannemers gestart met de bouw van de volgende 800 woningen. Bij nieuwe straten horen borden met nieuwe straatnamen.

Op 8 juni 2023 organiseerde de gemeente een feestelijke bijeenkomst om de start bouw en het plaatsen van het eerste straatnaambordje in het nieuwe deel te vieren. Hiervoor heeft de gemeente nazaten van personen die zijn vernoemd uitgenodigd. Wethouder Rob de Geest heeft samen met Tanja Eekhuis het straatnaambordje dat vernoemd is naar haar grootvader, Albert Eekhuis, onthuld. 
  
De wethouder vertelde in zijn toespraak hoe de benoeming van de straatnamen gebeurt. In Deventer is er een commissie die straatnamen voorstelt, dit is de Straatnaam Adviescommissie. Deze commissie heeft voor Steenbrugge namen voorgesteld die verwijzen naar personen uit de sociale en politieke geschiedenis van Deventer. De burgemeester en de wethouders besluiten hoe een straat gaat heten. In de folder (pdf, 5 MB) leest u de toelichting op de straatnamen.

Tanja Eekhuis vertelde dat haar overgrootvader 24 jaar raadslid was (1913-1937). Een tijd van veel verandering in Nederland. In 1913 hadden vrouwen in Nederland geen kiesrecht. De vereniging voor Vrouwenkiesrecht streed ervoor, ook in Deventer, om dit veranderd te krijgen. Met succes! Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1917 kon er voor het eerst op vrouwen gestemd worden en eind 1919 mochten vrouwen ook zelf stemmen. Zo kreeg Albert Eekhuis in 1919 voor het eerst een vrouwelijke collega en wel Antsje Timmermans. Ook naar Antsje Timmermans is een straat vernoemd. Tanja is er trots op dat er een straat is vernoemd naar haar overgrootvader en dat er een straat is vernoemd naar 1 van de eerste vrouwelijke raadsleden in Deventer.

 

Fotobijschrift: Samen met Tanja Eekhuis onthult wethouder Rob de Geest het straatnaambord dat vernoemd is naar Albert Eekhuis. Bij de feestelijke bijeenkomst zijn nazaten van vernoemde personen aanwezig, (nieuwe) bewoners, leden van straatnamencommissie, woningbouwontwikkelaars, aannemers en een aantal betrokken ambtenaren.

Zie fotobijschrift op de pagina