Steenbrugge

Steenbrugge is de nieuwste woonwijk in Deventer. Door de ligging en de grootte voelt het als een dorp. Het nieuwe dorp Steenbrugge ligt aan de noordzijde van Deventer. De 1e fase van Steenbrugge is zo goed als afgerond. De gemeente is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de start van de 2e en 3e bouwfase Steenbrugge.

In totaal zullen er in de 2e en 3e bouwfase 800 woningen gebouwd worden.

Een nieuw dorp in de natuur

Steenbrugge ligt in het gebied tussen de Raalterweg, Boxbergerweg, Wezenland en Wechelerweg. Aan de rand van het dorp Steenbrugge ligt het Zandweteringpark. Een plek waar je heerlijk kunt fietsen, wandelen, hardlopen en skeeleren.

Naast het dorp Steenbrugge liggen oude bossen. Hier kun je echt genieten van de natuur. Vogels spotten en sporen vinden van bijvoorbeeld reeën, vossen, konijnen en hazen. En op de fiets ben je binnen een kwartier in de binnenstad van Deventer.

1e bouwfase in Steenbrugge

In 2016 zijn verschillende projectontwikkelaars gestart met de bouw van de 1e fase van het dorp Steenbrugge. De 1e fase bestaat uit ongeveer 400 woningen. De woningen in de 1e fase zijn verkocht en vrijwel allemaal gebouwd.

Blijf op de hoogte van de ontwikkeling Steenbrugge. Meld je aan voor de nieuwsbrief. U krijgt dan regelmatig informatie over onder andere het bestemmingsplan en de planning van de bouw.

Bewonerscommissie Steenbrugge

Inmiddels hebben de bewoners zich verenigd via de bewonerscommissie Steenbrugge. Lees meer over de ervaringen van de bewoners en over de activiteiten in de wijk op de website van de bewonerscommissie.

Volgende bouwfasen in Steenbrugge

De gemeente is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de start van de 2e en 3e bouwfase Steenbrugge. In totaal zullen er in de 2e en 3e bouwfase 800 woningen gebouwd worden. Er komen onder andere:

  • Huurwoningen (sociale-en vrije sector)
  • Appartementen
  • Projectbouwwoningen (tweekappers en rijwoningen)
  • Vrije kavels voor zelf- en samenbouw
  • Woningen in het segment collectief particulier opdrachtgeverschap

In het schetsontwerp (pdf, 1 MB) zie je de ontwikkelgebieden. Dat zijn de gebieden waar de nieuwe woningen gebouwd worden. De bouw vindt fasegewijs plaats. De planning is:

  • Medio 2021 een geldend bestemmingsplan;
  • de gemeente start na de zomer 2021 met het bouwrijp maken van de 1e delen van de 2e fase;
  • de bouw van het 1e deel van de 2e fase start eind van 2021.

Op dit moment is nog niet bekend in welke volgorde de verschillende delen van de ontwikkelgebieden bebouwd gaan worden. Meer informatie over de start van de verkoop van de projectbouwwoningen en de kavels voor zelfbouw volgt zo snel mogelijk.

Archeologisch onderzoek

Begin januari 2021 is gestart met archeologisch onderzoek in Steenbrugge. Het archeologisch onderzoek is een van de voorbereidende werkzaamheden voor de volgende bouwfase. De archeologen hebben proefsleuven gegraven om een beeld te krijgen van wat er onder de grond te zien is.

Archeologisch onderzoek bij Steenbrugge

Meer informatie

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de 2e en 3e fase? Neem contact op met Marianne Struijk, projectsecretaris:

Meer informatie over het dorp Steenbrugge

Meer over de 1e bouwfase vindt u op Nieuwbouw Steenbrugge. Dit is een website van de projectontwikkelaars en woningbouwvereniging die de 1e fase gerealiseerd hebben. Daar vindt u ook informatie over de voorzieningen. Waar u uw dagelijkse boodschappen kunt doen bijvoorbeeld, en waar de basischolen zijn.

De groei en oorsprong van Steenbrugge

Hoe is Steenbrugge eigenlijk ontstaan? Waar woonden de mensen? Lees het boeiende verhaal van stedenbouwkundige Luc Bos over de groei en oorsprong van Steenbrugge (pdf, 4,5 MB). Een verhalende benadering, ondersteund door prachtige tekeningen.

English Deutsch