Steenbrugge

Steenbrugge is de nieuwste woonwijk in Deventer. Door de ligging en de grootte voelt het als een dorp. Het nieuwe dorp Steenbrugge ligt aan de noordzijde van Deventer. De 1e fase van Steenbrugge is zo goed als afgerond. De gemeente is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de start van de 2e en 3e bouwfase Steenbrugge. In totaal zullen er in de 2e en 3e bouwfase 800 woningen gebouwd worden.

Een nieuw dorp in de natuur

Steenbrugge ligt in het gebied tussen de Raalterweg, Boxbergerweg, Wezenland en Wechelerweg. Aan de rand van het dorp Steenbrugge ligt het Zandweteringpark. Een plek waar je heerlijk kunt fietsen, wandelen, hardlopen en skeeleren.

Naast het dorp Steenbrugge liggen oude bossen. Hier kun je echt genieten van de natuur. Vogels spotten en sporen vinden van bijvoorbeeld reeën, vossen, konijnen en hazen. En op de fiets ben je binnen een kwartier in de binnenstad van Deventer.

De 1e bouwfase in Steenbrugge

In 2016 zijn verschillende projectontwikkelaars gestart met de bouw van de 1e fase van het dorp Steenbrugge. De 1e fase bestaat uit ongeveer 400 woningen. De woningen in de 1e fase zijn verkocht en vrijwel allemaal gebouwd.

De 2e en 3e bouwfase in Steenbrugge

De gemeente is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de start van de 2e en 3e bouwfase Steenbrugge. In totaal worden er in de 2e en 3e bouwfase 800 woningen gebouwd. Er komen onder andere:

  • Huurwoningen (sociale-en vrije sector);
  • Appartementen;
  • Projectbouwwoningen (tweekappers en rijwoningen);
  • Vrije kavels voor zelf- en samenbouw;
  • Woningen in het segment collectief particulier opdrachtgeverschap;
  • Standplaatsen voor woonwagens.

Presentatie 2e en 3e bouwfase

Op 10 mei 2021 heeft de gemeente in samenspraak met de buurtcommissie Steenbrugge een informatieavond georganiseerd. De buurt is geïnformeerd over de 2e en 3e bouwfase. In verband met corona heeft de informatieavond digitaal plaatsgevonden via een stream. Deze opname is terug te bekijken.

Tijdens deze informatiebijeenkomst zijn onder andere het Voorlopige stedenbouwkundige plan, het Beeldkwaliteitplan en het Concept landschapsplan voor de 2e en 3e bouwfase gepresenteerd. De presentatie van de gemeente de presentatie van Luc Bos en Copijn kunt u nogmaals inzien.

Het Voorlopige stedenbouwkundige plan en het concept landschapsplan worden verder uitgewerkt. Aanpassingen zijn daardoor mogelijk.

2e en 3e fase uitwerkingsplan

Het ontwerp-uitwerkingsplan voor de 2e en 3e bouwfase is op 18 mei 2021 behandeld in het College van B en W. In deze vergadering is het College akkoord gegaan met de ter inzage legging van het ontwerp-uitwerkingsplan. Het ontwerp-uitwerkingsplan met bijbehorende bijlagen ligt ter inzage van 27 mei tot en met 7 juli.

Voor meer informatie over het ontwerp-uitweringsplan en de ter inzage legging zie In procedure zijnde bestemmingsplannen. Ook is het ontwerp-uitwerkingsplan met de bijlagen te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl

Planning 2e en 3e fase Steenbrugge

De verwachte planning van 2e en 3e bouwfase Steenbrugge is op dit moment als volgt:

  • De planning is afhankelijk van het uitwerkingsplan. Na de termijn van zienswijze wordt het uitwerkingsplan vastgesteld. Dit is na de zomervakantie. Daarna is er nog een periode waarin beroep mogelijk is. Ook deze termijn moeten we afwachten.
  • Gemeente hoopt eind oktober/november een onherroepelijk uitwerkingsplan te hebben.
  • Nadat het uitwerkingsplan onherroepelijk is, kan de gemeente starten met het bouwrijp maken van de vervolgfasen van Steenbrugge.
  • Als de bouwkavels bouwrijp zijn, wordt gestart met de uitgifte van de kavels. De verwachting is dat de uitgifte van de kavels en de realisatie van de 1e woningen in 2022 kan plaatsvinden.

Op dit moment is nog niet bekend in welke volgorde de verschillende delen van de ontwikkelgebieden in de 2e en 3e fase bebouwd worden. Meer informatie over de start van de verkoop van de projectbouwwoningen en de kavels voor zelfbouw volgt zo spoedig mogelijk. De gemeente communiceert hierover op www.deventer.nl/steenbrugge.

Ook kun je je abonneren op de nieuwsbrief.

Meer informatie

Bij vragen en/of opmerkingen over de 2e en 3e fase verzoeken wij je contact op te nemen met: Marianne Struijk, projectsecretaris. Telefoon 06 - 51 29 96 70. Mail: ma.struijk@deventer.nl.

Over het dorp Steenbrugge

Meer informatie over de 1e bouwfase is te vinden op www.nieuwbouw-steenbrugge.nl. Dit is een gezamenlijke website van de projectontwikkelaars en woningbouwvereniging die de 1e fase gerealiseerd hebben. Op deze website vind je ook informatie over de voorzieningen. Bijvoorbeeld waar je je dagelijkse boodschappen kunt doen en waar de basisscholen zijn.

Bewonerscommissie Steenbrugge

In de wijk Steenbrugge is de 1ste bouwfase vrijwel gerealiseerd. Inmiddels hebben de bewoners zich verenigd via de bewonerscommissie Steenbrugge.

Wilt u weten hoe de bewoners de nieuwe wijk ervaren? Wilt u meer informatie over de activiteiten in de wijk? Bekijk de website van de bewonerscommissie.

De groei en oorsprong van Steenbrugge

Hoe is Steenbrugge eigenlijk ontstaan? Waar woonden de mensen? Lees het boeiende verhaal van stedenbouwkundige Luc Bos over de groei en oorsprong van Steenbrugge. Een verhalende benadering, ondersteund door prachtige tekeningen.

 

 

English Deutsch