Logo gemeente Deventer

Automatische incasso

Wilt u de gemeentelijke belastingen betalen in kleinere bedragen per maand? Maak dan gebruik van een automatische incasso. Hiervoor machtigt u de Regionale Samenwerking Financiële Administratie. Het bedrag van de aanslag wordt dan in maandelijkse termijnen automatisch afgeschreven van uw rekening.

Met een formulier kunt u een automatische incasso regelen, uw automatische incasso stopzetten of het rekeningnummer voor uw automatische incasso wijzigen. U vindt het juiste formulier via uw persoonlijke belastingloket.

Automatische incasso aanvragen

Een automatische incasso kunt u op elk moment aanvragen. Het beste kunt u de incasso aanvragen voor de uiterste betaaldatum van de aanslag (laatste vervaldag).

Heeft u in februari een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen? Dan betaalt u in maandelijkse termijnen tot het einde van het jaar.

Automatische incasso stopzetten

Een automatische incasso stopzetten kan altijd.

Doorlopende machtiging

Een machtiging voor automatische incasso is doorlopend. Dat betekent dat u volgend jaar geen nieuwe machtiging hoeft af te geven. Als u al een machtiging heeft afgegeven, dan staat dit op uw aanslag.

Wanneer wordt geïncasseerd?

Heeft u de Regionale Samenwerking Financiële Administratie toestemming gegeven voor een automatische incasso, dan incasseert zij elke maand tussen de 25e en 30e. Per belastingjaar betaalt u de aanslag in maximaal 10 termijnen. Ontvangt u de aanslag later in het jaar, dan betaalt u het bedrag verspreid over de resterende maanden van het jaar.

Is uw aanslag lager dan € 30 of hoger dan € 5000? Dan wordt dit bedrag in maximaal 3 termijnen geïncasseerd. Een uitzondering hierop is de aanslag voor de marktprecario.

Bedrag kan niet geïncasseerd worden

Heeft u een automatische incasso, maar staat er te weinig saldo op uw rekening? Of heeft de bank uw rekening geblokkeerd voor automatische incasso's? Dan kan het bedrag niet geïncasseerd worden. Lukt het voor 1 aanslag 2 keer niet om het maandbedrag te incasseren, dan wordt de automatische incasso voor die aanslag gestopt. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Het openstaande bedrag moet u dan voor de laatste vervaldag in 1 keer betalen. Als die al verstreken is, moet u direct betalen. Hoe u kunt betalen, staat op uw aanslag. Betaalt u te laat? Dan kunt u te maken krijgen met extra kosten.

Uw automatische incasso blijft wel gelden voor de jaren daarna.

Ik heb mijn rekeningnummer gewijzigd

Heeft u een ander rekeningnummer en deze doorgegeven met het formulier Rekeningnummer incasso wijzigen? Dan passen wij het nummer aan bij al uw gemeentelijke betalingen. Dus ook bij uw automatische incasso voor bijvoorbeeld een (parkeer)vergunning.

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.