Logo gemeente Deventer

Hoe betaalt u uw belastingaanslag?

U heeft een aanslag voor gemeentelijke belastingen ontvangen via de post of www.mijnoverheid.nl. Hoe betaalt u deze aanslag? Lees hier de mogelijkheden.

Wilt u het bedrag op de aanslag in 1 keer betalen? U kunt het bedrag overschrijven naar rekeningnummer NL 47 BNGH 0285 1567 13 t.n.v. de Regionale Belastingsamenwerking. Vermeld hierbij het betalingskenmerk of aanslagnummer. Het bedrag maakt u over voor de vervaldatum (laatste betaaldag) op de aanslag.

 

Betalen in delen

Wilt u de gemeentelijke belastingen betalen in kleinere bedragen per maand? Maak dan gebruik van een automatische incasso. Is dit voor u niet mogelijk? Vraag dan zo snel mogelijk een betalingsregeling of uitstel van betaling aan.

 

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

 

Herinnering

Op uw aanslag staat de vervaldatum. Dit is de laatste dag waarop u de gemeentelijke belastingen kunt betalen. Heeft u op dat moment de aanslag niet volledig betaald, dan ontvangt u een herinnering. U heeft dan 7 dagen om alsnog te betalen. Voorkom extra kosten en betaal op tijd.

 

Aanmaning

Heeft u na 7 dagen uw aanslag gemeentelijke belastingen niet volledig betaald? Dan ontvangt u een aanmaning. Er zijn extra kosten.

 

Dwangbevel

Betaalt u na de aanmaning uw aanslag niet, dan ontvangt u een postdwangbevel. Een postdwangbevel brengt extra kosten met zich mee.

 

Hernieuwd bevel

Bij een hernieuwd bevel sturen wij een deurwaarder langs. Bent u niet aanwezig? Dan stopt de deurwaarder het hernieuwd bevel in een gesloten envelop in de brievenbus. Ook aan een hernieuwd bevel zijn kosten verbonden. Het totaalbedrag dat op het hernieuwd bevel staat, moet u binnen 2 dagen betalen.

 

Beslaglegging

Met het dwangbevel kan Gemeente Deventer beslag leggen op bijvoorbeeld uw loon, bankrekeningen, een auto of uw huis.

 

Hulp bij geldproblemen

Heeft u financiële problemen? Bij het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) kunt u terecht voor hulp bij schulden en budgetadvies.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over het betalen van uw aanslag gemeentelijke belastingen? Neem contact op met de Regionale Samenwerking Financiële Administratie via telefoonnummer 0570 – 69 33 50.