Logo gemeente Deventer

Belasting betalen in delen (termijnen)

Wilt u de gemeentelijke belastingen betalen in kleinere bedragen per maand? Maak dan gebruik van een automatische incasso. Is dit voor u niet mogelijk? Vraag dan zo snel mogelijk een betalingsregeling of uitstel van betaling aan.

Automatische incasso. Het bedrag van de aanslag wordt in maandelijkse termijnen automatisch afgeschreven van uw rekening. Per belastingjaar betaalt u de aanslag in maximaal 10 termijnen.

Betalingsregeling. Is het voor u niet mogelijk gebruik te maken van automatische incasso, maar wilt u de aanslag wel in termijnen betalen? Vraag dan zo snel mogelijk een betalingsregeling of uitstel van betaling aan bij de Regionale Samenwerking Financiële Administratie.