Logo gemeente Deventer

Informatie over bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren.

In een bestemmingsplan wordt de bestemming van een gebied vastgelegd: wat mag er in dat gebied worden gerealiseerd? Mag er bijvoorbeeld een sportcomplex komen, of een camping? Er staat ook waar ruimte is voor winkels, horeca en bedrijven.

Bestemmingsplannen bevatten regels over bijvoorbeeld het gebruik van de grond, maar ook over de maximale hoogte en breedte van gebouwen. Ruimtelijke, functionele en verkeerskundige aspecten worden in het bestemmingsplan vastgelegd. Zo kan de gemeente er via het bestemmingsplan voor zorgen dat de situatie blijft zoals hij is, of dat er juist nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden. Daarvoor kan een bestemmingsplan aangepast worden.

Een bestemmingsplan geldt niet alleen voor inwoners en bedrijven. Ook de gemeente zelf is er aan gebonden.


Plankaart, regels en toelichting

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • Een plankaart, dat is een soort landkaart van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft;
  • De regels, die beschrijven wat voor soort bebouwing er mag plaatsvinden. Daarnaast leggen de regels vast hoe er gebouwd mag worden. Zo wordt bijvoorbeeld de maximale hoogte of breedte van bouwwerken genoemd;
  • een toelichting, hierin zijn de kenmerken van het gebied vastgelegd. Ook maakt de gemeente in de toelichting duidelijk wat haar bedoelingen zijn met het gebied of de buurt.


Inzien bestemmingsplan

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Het kan daarom van belang zijn voor u. Bijvoorbeeld als u uw huis of bedrijf wilt uitbreiden, of een garage wilt bouwen. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn, dan kunt u het bestemmingsplan inzien. Kijk hiervoor op www.ruimtelijkeplannen.nl

Ook kunt u bestemmingsplannen inzien in het stadhuis, Grote Kerkhof 1.

 

Bestemmingsplannen die in procedure zijn

Bestemmingsplannen doorlopen een juridische procedure. Online bekijkt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn. Of u kunt reageren op het plan, leest u bij het plan zelf. Ook wordt uitgelegd waar u het plan kunt inzien.


Voorbereidingsbesluiten

Voorafgaand aan het opstellen van een bestemmingplan kan een voorbereidingsbesluit worden genomen.

 

De Omgevingswet

Dat een gemeente bestemmingsplannen kan maken en welke procedure deze doorlopen, staat in de Wet ruimtelijke ordening. 
 
Op dit moment wordt er een nieuwe wet voorbereid: de Omgevingswet. Hierin komen verschillende wetten voor de leefomgeving samen. Ook de regels voor de ruimtelijke ordening worden opgenomen in de Omgevingswet. Dit betekent dat de gemeente straks geen bestemmingsplannen meer maakt, maar dat er 1 omgevingsplan voor de gemeente komt. De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2024.