Logo gemeente Deventer

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? U kunt bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen binnen de EU. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren.

Bekijk waar u kunt parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart.

Online aanvragen

Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u online aan met het aanvraagformulier. U logt in met uw DigiD. Betalen doet u met iDEAL of creditcard. Per e-mail krijgt u direct een ontvangstbevestiging (pdf). Na 3 werkdagen krijgt u per post een bevestiging van uw aanvraag. Hierin staat ook uw contactpersoon vermeld.

Voor meer informatie over de verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten en de voorwaarden kunt u terecht bij Publiekscontacten Vergunningen.

Hoe verloopt een aanvraag?

De gemeente bekijkt of u recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart:

 • meestal is een medische keuring nodig door een onafhankelijke keuringsinstantie;
 • de arts van de keuringsinstantie beoordeelt uw (loop)beperkingen;
 • op grond van de keuring wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Als de gemeente alle gevraagde gegevens en documenten heeft ontvangen, krijgt u na maximaal 8 weken schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag. De beoordeling kan langer duren als advies nodig is van meerdere externe instanties. Is dat het geval, dan ontvangt u hierover bericht. Is uw aanvraag afgewezen, dan ontvangt u het betaalde bedrag niet terug.

Wat heeft u nodig?

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • het ingevulde aanvraagformulier;
 • 1 pasfoto;
 • vraagt u een bestuurderskaart aan, neem dan ook uw rijbewijs mee.

1e aanvraag en verlenging

€ 35,50

Aanvraag duplicaat (bij vermissing/diefstal)

€ 13,65

 • Is uw aanvraag afgewezen, dan ontvangt u het betaalde bedrag van € 35,50 niet terug.
 • De kaart wordt toegekend voor een periode van 1, 2 of maximaal 5 jaar.
 • Betalen met een pinpas heeft onze voorkeur.
 • Zet uw handtekening op de gehandicaptenparkeerkaart, anders is de kaart niet geldig.
 • Nieuwe kaarten hebben een duidelijke voor- en achterkant. Als u de auto parkeert, zorgt u ervoor dat de voorkant van de kaart duidelijk zichtbaar is. De voorkant is de kant waarop 'voorzijde' staat. Als u dat niet doet, kunt u een bekeuring krijgen.

Wanneer komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart?

 • u bent langer dan 6 maanden afhankelijk van de gehandicaptenparkeerkaart;
 • u kunt met de gebruikelijke loophulpmiddelen geen 100 meter aaneengesloten lopen;
 • bij een passagierskaart. U heeft voor vervoer van deur tot deur altijd de hulp nodig van de bestuurder en/of u maakt blijvend gebruik van een rolstoel. Kunt u door de bestuurder worden afgezet op plaats van bestemming en wachten tot de bestuurder de auto op een gewone parkeerplaats heeft geparkeerd? Dan komt u (meestal) niet in aanmerking voor een passagierskaart. 

Hoe lang is de gehandicaptenparkeerkaart geldig?

 • minimaal 6 maanden;
 • afhankelijk van het medisch advies is de kaart voor een periode van maximaal 5 jaar geldig.
 • u krijgt bericht over de afloop van de periode, zodat u een nieuwe aanvraag kunt doen.

Medische keuring

Vraagt u de gehandicaptenparkeerkaart voor de 1e keer aan? Dan wordt u altijd medisch gekeurd. De arts kan ook een negatief advies geven. U komt dan niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Wanneer wordt de gehandicaptenparkeerkaart ongeldig?

 • na de geldigheidsdatum;
 • als de kaart wordt gebruikt door iemand anders dan de kaarthouder, en deze persoon niet direct te maken heeft met het vervoer van de kaarthouder;
 • bij het zelf aanpassen van de gegevens op de kaart;
 • bij overlijden.

Waar kan ik parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart?

Bekijk waar u kunt parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart.

Er zijn 2 soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

1. Bestuurderskaart: Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto, dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, u kunt de kaart voor elke auto gebruiken. Wel is de kaart persoonsgebonden.

2. Passagierskaart: Als u door uw handicap altijd afhankelijk bent van vervoer door anderen van deur tot deur, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. De kaart is persoonsgebonden.

U kunt zowel een parkeerkaart voor bestuurders als een parkeerkaart voor passagiers aanvragen. 

Verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart

Het hangt af van het medisch advies voor welke periode de gehandicaptenparkeerkaart toegekend wordt, dat is voor 1, 2 of 5 jaar. 6 weken voordat de periode afloopt krijgt u bericht dat de geldigheid afloopt zodat u een nieuwe kunt aanvragen.

Inleveren van de gehandicaptenparkeerkaart

Wanneer de gehandicaptenparkeerkaart niet meer gebruikt wordt moet deze teruggestuurd worden.

Uw gehandicaptenparkeerkaart is vermist/gestolen

Voor de aanvraag van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart gaat u naar de balie van Publiekscontacten Vergunningen.

 • u neemt een geldig legitimatiebewijs mee;
 • u levert opnieuw een pasfoto in;
 • u vult een verklaring van vermissing in;
 • uw oude kaart wordt ongeldig, Wij registreren deze bij de RDW. Zo wordt misbruik van uw vermiste of gestolen kaart voorkomen.
 • u betaalt € 13,65 voor een nieuwe kaart;
 • de nieuwe gehandicaptenparkeerkaart ontvangt u via aangetekende post.

U kunt iemand machtigen de gehandicaptenkaart voor u aan te vragen. De gemachtigde komt dan naar de balie. Deze neemt een geldig legitimatiebewijs mee. Ook heeft de gemachtigde (een kopie van) uw legitimatiebewijs nodig en een schriftelijke machtiging met daarop uw handtekening.

Voor de aanvraag van een nieuwe gehandicaptenkaart na vermissing/diefstal is het niet noodzakelijk dat u aangifte doet bij de politie. Alleen als uw gehandicaptenparkeerkaart 2 keer binnen 1 jaar is vermist of 3 keer binnen 5 jaar, moet u aangifte doen bij de Nederlandse politie. Bij de nieuwe aanvraag neemt u dan het proces-verbaal mee.

Voor informatie over een gehandicaptenparkeerkaart kunt u terecht bij Publiekscontacten Vergunningen in het stadhuis.