Logo gemeente Deventer

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? U kunt bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen binnen de EU. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren.

De binnenstad van Deventer heeft meerdere gehandicaptenparkeerplaatsen. Bekijk de gehandicaptenparkeerplaatsen op de kaart

Online aanvragen

Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u online aan met het aanvraagformulier. U logt in met uw DigiD of burgerservicenummer. Betalen doet u met iDEAL of creditcard. Per e-mail krijgt u direct een ontvangstbevestiging (pdf). Na 3 werkdagen krijgt u per post een bevestiging van uw aanvraag. Hierin staat ook uw contactpersoon vermeld.

Voor meer informatie over de verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten en de voorwaarden kunt u terecht bij Publiekscontacten Vergunningen.

Hoe verloopt een aanvraag?

De gemeente bekijkt of u recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart:

 • meestal is een medische keuring nodig door een onafhankelijke keuringsinstantie;
 • de arts van de keuringsinstantie beoordeelt uw (loop)beperkingen;
 • op grond van de keuring wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Als de gemeente alle gevraagde gegevens en documenten heeft ontvangen, krijgt u na maximaal 8 weken schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag. De beoordeling kan langer duren als advies nodig is van meerdere externe instanties. Is dat het geval, dan ontvangt u hierover bericht. Is uw aanvraag afgewezen, dan ontvangt u het betaalde bedrag niet terug.

Wat heeft u nodig?

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • het ingevulde aanvraagformulier;
 • 1 pasfoto;
 • vraagt u een bestuurderskaart aan, neem dan ook uw rijbewijs mee.

1e aanvraag

€ 33,-

Aanvraag duplicaat (bij vermissing/diefstal)

€ 12,65

Is uw aanvraag afgewezen, dan ontvangt u het betaalde bedrag van € 33,- niet terug.

De kaart wordt toegekend voor een periode van 1, 2 of maximaal 5 jaar. Voor een nieuwe aanvraag (verlenging) betaalt u  € 33,-.

Met PIN betalen heeft onze voorkeur.

 • Zet uw handtekening op de gehandicaptenparkeerkaart, anders is de kaart niet geldig.
 • Nieuwe kaarten hebben een duidelijke voor- en achterkant. Als u de auto parkeert, zorgt u ervoor dat de voorkant van de kaart duidelijk zichtbaar is. De voorkant is de kant waarop 'voorzijde' staat. Als u dat niet doet, kunt u een bekeuring krijgen.

Wanneer komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart?

 • u bent langer dan 6 maanden afhankelijk van de gehandicaptenparkeerkaart;
 • u kunt met de gebruikelijke loophulpmiddelen geen 100 meter aaneengesloten lopen;
 • bij een passagierskaart: u heeft voor vervoer van deur tot deur altijd de hulp nodig van de bestuurder.

Hoelang is de gehandicaptenparkeerkaart geldig?

 • minimaal 6 maanden;
 • afhankelijk van het medisch advies is de kaart voor een periode van maximaal 5 jaar geldig.
 • u krijgt bericht over de afloop van de periode, zodat u een nieuwe aanvraag kunt doen.

Medische keuring

Vraagt u de gehandicaptenparkeerkaart voor de 1e keer aan? Dan wordt u altijd medisch gekeurd. De arts kan ook een negatief advies geven. U komt dan niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Wanneer wordt de gehandicaptenparkeerkaart ongeldig?

 • na de geldigheidsdatum;
 • als de kaart wordt gebruikt door iemand anders dan de kaarthouder, en deze persoon niet direct te maken heeft met het vervoer van de kaarthouder;
 • bij het zelf aanpassen van de gegevens op de kaart;
 • bij overlijden.

Er zijn 2 soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

1. Bestuurderskaart: Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto, dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, u kunt de kaart voor elke auto gebruiken. Wel is de kaart persoonsgebonden.

2. Passagierskaart: Als u door uw handicap altijd afhankelijk bent van vervoer door anderen van deur tot deur, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. De kaart is persoonsgebonden.

U kunt zowel een parkeerkaart voor bestuurders als een parkeerkaart voor passagiers aanvragen.

Waar mag u parkeren?

In Deventer zijn meerdere gehandicaptenparkeerplaatsen. De gehandicaptenparkeerplaatsen in de binnenstad vindt u op de kaart. Met de parkeerkaart mag u ook parkeren op verschillende andere parkeerplaatsen in Deventer:

 • Algemeen

Het is belangrijk dat u tijdens het parkeren de gehandicaptenparkeerkaart altijd duidelijk zichtbaar en met de voorkant naar boven in de auto legt.

De regels voor het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart kunnen in andere gemeenten en landen verschillen met de regels van Deventer. Meer informatie over het gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart in Nederland en Europa vindt u hier Parkeren gehandicapten Europa.

 • Gehandicaptenparkeerplaats (niet kentekengebonden)

Dit zijn de parkeerplaatsen waar u gratis mag parkeren. Staat er onder het bord een kentekennummer, een naam of een beschrijving van een bepaald voertuig? Dan mag u daar niet parkeren.

 • Parkeerplaats bij een betaalautomaat

U mag gratis parkeren op een parkeerplaats bij een betaalautomaat. Behalve op parkeerplaatsen voor vergunninghouders (niet toegestaan) of in parkeergarage (dan moet er altijd betaald worden). Er kunnen uitzonderingen zijn. Dit staat dan aangegeven.

 • Vergunningplekken

U mag met uw kaart alleen parkeren op de betaald parkeren plekken. U mag met uw kaart niet parkeren op de parkeerplekken met een parkeervergunning. 

 • Parkeergarage

Zijn er in de parkeergarage speciale vakken voor gehandicapten, dan mag u hier parkeren. Er geldt geen afwijkend parkeertarief.

 • Parkeerverbod

Op plaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt mag u met een gehandicaptenparkeerkaart maximaal 3 uur parkeren. Hierbij mag u de andere weggebruikers niet hinderen. U moet een blauwe parkeerschijf gebruiken. Anders riskeert u een boete. Leg de gehandicaptenparkeerkaart en de blauwe parkeerschijf duidelijk zichtbaar in de auto. Op de parkeerschijf geeft u de aankomsttijd aan.

Verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart

Het hangt af van het medisch advies voor welke periode de gehandicaptenparkeerkaart toegekend wordt, dat is voor 1, 2 of 5 jaar. 6 weken voordat de periode afloopt krijgt u bericht dat de geldigheid afloopt zodat u een nieuwe kunt aanvragen.

Inleveren van de gehandicaptenparkeerkaart

Wanner de gehandicaptenparkeerkaart niet meer gebruikt wordt moet deze teruggestuurd worden.

Uw gehandicaptenparkeerkaart is vermist/gestolen

Voor de aanvraag van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart gaat u naar de balie van Publiekscontacten Vergunningen.

 • u neemt een geldig legitimatiebewijs mee;
 • u moet opnieuw een pasfoto inleveren;
 • u een verklaring van vermissing in;
 • uw oude kaart wordt ongeldig en backoffice Wmo registreert deze in de Landelijke registratie Gehandicapten Parkeerkaarten. Zo wordt misbruik van uw vermiste of gestolen kaart voorkomen.
 • na betaling van € 12,65 ontvangt u een nieuwe kaart;
 • u krijgt de nieuwe gehandicaptenparkeerkaart niet meteen mee. U moet dus nog een keer langskomen bij de balie van Publiekscontacten Vergunningen om de kaart op te halen.

Voor de aanvraag van een nieuwe gehandicaptenkaart na vermissing/diefstal is het niet noodzakelijk dat u aangifte doet bij de politie. Alleen als uw gehandicaptenparkeerkaart 2 keer binnen 1 jaar is vermist of 3 keer binnen 5 jaar, moet u aangifte doen bij de Nederlandse politie. Bij de nieuwe aanvraag neemt u dan het proces-verbaal mee.

Voor informatie over een gehandicaptenparkeerkaart kunt u terecht bij Publiekscontacten Vergunningen in het stadhuis.