Logo gemeente Deventer

Kopie van de aanslag gemeentebelastingen aanvragen

Bent u de aanslag gemeentelijke belastingen kwijt, dan kunt u bij de Regionale Belastingsamenwerking een kopie krijgen. U kunt de kopie ook zelf uitprinten via uw persoonlijke belastingpagina.

Op uw persoonlijke belastingpagina vindt u de WOZ-beschikking en uw aanslag gemeentelijke belastingen. U logt in met uw DigiD. Daarna kunt u deze informatie bekijken en printen.

Een kopie van uw belastingaanslag kunt u ook krijgen bij Publiekscontacten. Neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.