Logo gemeente Deventer

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze bundelt alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is alle openbare ruimte om te leven, wonen, werken en recreƫren. In de Omgevingswet staan dan ook regels voor wonen, water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen.

De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën.


Wat betekent de Omgevingswet voor mij?

Wilt u straks iets veranderen in de leefomgeving? Bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen, een schuur of woning bouwen, een bedrijf uitbreiden of een zonnepark aanleggen? En heeft u hiervoor een vergunning nodig? Dan hoeft u straks maar één vergunning aan te vragen bij één loket. Dit gaat allemaal digitaal via het digitale Omgevingsloket. Hier ziet u meteen welke regels er gelden voor de plek waar u iets wilt veranderen.


Participatie bij initiatieven

Als u een vergunning aanvraagt voor een plan dat iets verandert in de leefomgeving, krijgt u te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet stimuleert hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Dit noemen we participatie


Alles op een rij

Eén Omgevingswet

  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.

Eén digitaal Omgevingsloket

  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.

Eén Omgevingsvergunning

  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  • Binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken).
  • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie.


Omgevingsvisie en Omgevingsplan

De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zijn onderdeel van de Omgevingswet. 


Wat is de Omgevingsvisie?

De Omgevingswet vraagt alle gemeenten en provincies om een Omgevingsvisie op te stellen. Die Omgevingsvisie beschrijft hoe de gemeente nu en in de toekomst omgaat met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. En hoe wij ruimte bieden aan de opgaven waar we voor staan zoals de klimaatverandering en energietransitie. Lees meer over de Omgevingsvisie van de gemeente Deventer.

 

Wat is het Omgevingsplan?

In het Omgevingsplan staan alle juridische regels voor (de ontwikkeling van) de fysieke leefomgeving. Het bestaat uit alle bestemmingsplannen én een regels die zijn overgedragen vanuit het Rijk. De komende jaren wordt het Omgevingsplan stap voor stap gemaakt. Dit leidt uiteindelijk tot een Omgevingsplan dat volledig voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Lees meer over het Omgevingsplan van de gemeente Deventer.